Зміст

Вступ

І. Про критичний стан чинної податкової системи

ІІ. Концептуальна стратегія реформування

ІІІ. Прогноз наслідків здійснення реформи

Висновки

Список використаної літератури 

в) запровадження оподаткування об’єктів нерухомості господарського та житлового використання у несільській місцевості. Його варто застосовувати у вигляді плати за квадратний метр площі приміщення (з диференціацією для різних міських районів). Плата за приміщення повинна збільшуватися, якщо площа земельної ділянки, на якій знаходиться будинок, перевищує певну величину (наприклад, у містах – більше 0,5 га, поза містом – більше 1 га). В той же час дія цього податку не повинна розповсюджуватися на власників підприємств, приміщень, будинків, якщо:

вони є суб’єктами малого підприємництва;

якщо площа приміщення, яке має господарське використання, не перевищує 200м2;

якщо площа житла не перевищує 50 м2 на одного члена сім’ї (максимальні норми оподаткування об’єктів можуть мати відхилення для окремих міст і територій);

г) законодавчі зміни до спеціальних режимів оподаткування господарських суб’єктів на територіях так званих спеціальних економічних зон, пріоритетного розвитку та технопарків. Новий порядок має заохочувати інвестиції й нові робочі місця, а не збільшення імпорту, що надходять через ці зони і території, як це було до недавнього часу.

Пропонується змінити:

методи заохочення: замість звільнень від ввізного мита й ПДВ потрібно зменшувати оподаткування прибутку та надавати пільги з оподаткування фонду зарплати за єдиним соціальним внеском;

порядок розгляду інвестиційних проектів, встановлення пріоритетів та надання податкових преференцій:

-по-перше, потрібна спеціалізація зон і територій;

-по-друге, рішення адміністратора цих зон повинні затверджуватися місцевими радами депутатів;

-по-третє, пільги з оподаткування, що будуть затверджуватися останніми мають стосуватися лише податків, які надходять до місцевих бюджетів;

-по-четверте, пільги з оподаткування інвестиційних проектів в частині стягнень до державного бюджету повинні затверджуватися Верховною Радою України;

д) Запровадження спеціальних стимулів і заохочень з метою прискорення створення нових робочих місць в окремих депресивних регіонах й місцевостях України. Вони можуть бути у вигляді тимчасових і часткових зменшень зобов’язань підприємств по внеску єдиного соціального податку у випадку започаткування нових робочих місць. Так, новостворені підприємства повинні мати змогу протягом, наприклад, 2 років сплачувати лише 50% своїх зобов’язань із цього податку[1]. Діючі ж підприємства, які збільшують кількість найманих працівників (а також нові підприємства, що виникли в результаті реорганізації або реструктуризації, об’єднання, перепрофілювання і т.і. діючих підприємств і збільшили при цьому чисельність працюючих), повинні отримати пільги на 1 рік і меншого розміру – наприклад, 25% від своїх податкових зобов’язань, нарахованих на приріст фонду зарплати в частині збільшення чисельності працівників.

7. Внаслідок зазначених реформаційних змін у встановленні й використанні основних видів прямих і непрямих загальнодержавних податків загальне податкове навантаження може зменшитися за 7 років:

а) в оподаткуванні суб’єктів господарювання, які не застосовують спеціальні системи, середні податкові вимоги становитимуть приблизно 28,0-28,5% створюваної ними доданої вартості (замість 48,0-49,0%, як є сьогодні). Діапазон коливань рівня податкових вимог для окремих галузей і підприємств (які не користуються пільговими системами оподаткування) скоротиться до меж – від 19,0 до 39,5% доданої вартості (в той же час як зараз – від 40,0 до 82,0%). Отже рівень загальних податкових вимог відносно сукупних доходів суб’єктів української економіки у більшості випадків не перевищуватиме 30%. Це забезпечуватиме умови нагромадження капіталу і зростання виробництва, психологічної прийнятності податкових ставок, а значить, ми сподіваємось, призведе до підвищення рівня сплачуваності податкових зобов’язань;

б) в оподаткуванні доходів працюючих громадян України (не включаючи доходи від процентів, капіталу, нерухомості) загальне навантаження [2], починаючи з 2012 р., дорівнюватиме біля 40,0% від суми доходів (тобто нижче від сьогоднішнього на 22,0 процентних пункти або більше ніж на третину). Податкові вимоги для працюючих становитимуть біля 12%ВВП.

Окрім того, податкові вимоги до пенсіонерів та соціально незахищених громадян, які не сплачують податку з індивідуальних доходів, зменшаться за 6 років із сьогоднішніх 47,5% до 28,0% (що відповідає 8,5% обсягу ВВП України).

У ПІДСУМКУ: загальне податкове навантаження на економіку (і на суб’єктів господарювання, і на сім’ї), яке у 2005 році складає 83,5%ВВП України, внаслідок послідовно здійсненої податкової реформи може бути зменшене до приблизно 49% (28,5+12,0+8,5) обсягу ВВП.

Можна прогнозувати, що це значно покращить співвідношення рівня податкових вимог (49%ВВП) і фактично досягнутого рівня податкових надходжень до бюджету й пенсійного фонду (40-41%ВВП). Це означає звуження масштабів доходів, які мають бути оподатковані, але з різних причин не оподатковуються, з 52,5% від обсягу ВВП, як зараз, до 18,5% після здійснення реформи. Отже у відповідних масштабах очікується звуження тіньового сектору економіки України.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Бесплатная работа

Закрыть

Концепция реформирования налоговой системы Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.