ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття та загальне ознайомлення з повноваженями Міністерства фінансів по керуванню фінансами. Їх правова форма реалізації

РОЗДІЛ 2. Детальне дослідження та характеристика окремих повноважень Міністерства фінансів в сфері керування фінансами

2.1. Складання проекту та виконання Державного бюджету

2.2. Регулювання бухгалтерського обліку, а також звітності про виконання Державного бюджету України

2.3. Здійснення державного фінансового контролю, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

2.4. Розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Відповідно до покладених на нього завдань, Міністерство фінансів здійснює контроль за випуском і обігом цінних паперів, веде загальний реєстр випуску цінних паперів в Україні, видає дозвіл на здійснення діяльності щодо випуску цінних паперів, ефективністю використання і зберігання закріпленого за підприємствами, установми й організаціями майна. Для здійснення фінансового контролю Міністерство може використовувати такі методи:

а) перевірка;

б) ревізія;

в) спостереження;

г) інспектування.

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів в системі Міністерства фінансів створено спеціальну контрольну службу: Державну контрольно-ревізійну службу. Державна контрольно-ревізійна служба здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей в міністерствах, генеральних управліннях, державних комітетех, бюджетних установах, а також на підприємствах і ворганізаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.

Органи цієї служби мають право вимагати необхідні документи, довідкий інші матеріали; брати пояснення; входити в приміщення, на склади і сховища для їх обстеження. В доход держави стягуються кошти, одержані за незаконними угодами, без встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства. За порушення фінансового законодавства працівники Державної контрольно-ревізійної служби, мають право накладати адміністративні штрафи.

Отже, стає зрозуміло, що здійснення фінансового контролю є важливим повноваженням Міністерства по керуванню фінансами. Адже без фінансового контролю, реалізація покладених на Міністерство фінансів повноважень по керуванню фінансами була б просто неможливою, оскільки кожен робив би те, що хотів.


2.4. Розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння

Відносини, пов’язані з видобутком, виробництвом, використанням, зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та контролем за операціями з ними, регулюються законами України та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. До повноважень Міністерства фінансів України у сфері видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними належать:

розроблення і проведення єдиної державної політики видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

визначення порядку та умов ліцензування видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, обробки дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, афінажу дорогоцінних металів, реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також виробів з них, експонування, скуповування, приймання під заставу, приймання на комісію ювелірних та інших побутових виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного.

Всі суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, що займаються операціями з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них, проводять їх облік за встановленими формами і подають статистичну звітність. Оперативний облік видобутку, переробки, переміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них ведеться суб’єктами підприємницької діяльності окремо по кожному виду операцій з урахуванням особливостей технології, виду утворених відходів та виробничих втрат. Особливості обліку дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння визначаються Міністерством фінансів України.

Дорогоцінні метали в установленому законодавством України порядку закуповуються, в тому числі і за кордоном, в Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України за рахунок коштів державного бюджету і в Державну скарбницю — за рахунок коштів Національного банку України. Закупівля дорогоцінного каміння за кордоном здійснюється за участю Міністерства фінансів України.

До Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України зараховуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння, закуплені на території України та за її межами за рахунок коштів державного бюджету, відходи і брухт дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді та стані, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння у виробах і брухті, скуплені у населення і юридичних осіб, конфісковані відповідними органами згідно з законодавством України чи здані як скарб, а також одержані за правом спадкоємства чи дарування, цінності Історичного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Державний фонд дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України формується Міністерством фінансів України.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Контроль за использованием бюджетных средств на уровне исполнительной власти

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.