ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття та загальне ознайомлення з повноваженями Міністерства фінансів по керуванню фінансами. Їх правова форма реалізації

РОЗДІЛ 2. Детальне дослідження та характеристика окремих повноважень Міністерства фінансів в сфері керування фінансами

2.1. Складання проекту та виконання Державного бюджету

2.2. Регулювання бухгалтерського обліку, а також звітності про виконання Державного бюджету України

2.3. Здійснення державного фінансового контролю, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

2.4. Розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2.2. Регулювання бухгалтерського обліку та звітність про виконання Державного бюджету України

Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов’язань держави визначаються Міністерством фінансів України, а також Державним казначейством, що входить до складу Міністерства. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України під пильним контролем Міністерства фінансів України.

Цей облік повинен відображати всі активи та зобов’язання держави. Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно до правил, встановлених Міністерством фінансів та Державним казначейством України.

Усі надходження до бюджету та витрати бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників.

Також надходження до бюджету та витрати бюджету повинні заноситися на рахунки в хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватися документально.

Не пізніше 31 грудня закриваються всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді, за виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніш як через п’ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

Рахунки спеціального фонду Державного бюджету України відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань. Ці кошти можуть заноситись до фінансових резервів держави, якими для виконання певних завдань може розпоряджатись Міністерство фінансів.

Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені. Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюються Державним казначейством України з погодженням Міністерства фінансів.

Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України. Ці звіти детально перевіряє Міністерство фінансів, а при виявленні порушень застосовує методи державного впливу для їх вирішення.

Форми фінансової звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством за погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України. Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною.

Місячна звітність про виконання Державного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

Зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених статей Державного бюджету України, інформація про використання коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним.

Місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності), надається Міністерству фінансів України не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.

Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.

Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини:

1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;

2) звіт про рух грошових коштів;

3) звіт про виконання Державного бюджету України;

4) інформацію про стан державного боргу;

5) зведені показники звітів про виконання бюджетів;

6) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань. По перерахованих частинах квартального звіту, Міністерство фінансів України видає правила по їх складанню.

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подаєтьсяза погодженням з Міністерством фінансів, Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України

Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України про виконання закону про Державний бюджет України представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України щодо використання ними бюджетних коштів. За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

2.3. Здійснення державного фінансового контролю, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

Всистемі державного управління важливе місце займає фінансовий контроль, який є частиною загальнодержавного контролю. Фінансовий контроль відіграє роль фактора подальшого розвитку ринкових відносин, він включає перевірку режиму економії, доцільності використання власних і бюджетних коштів, обігу, використання і збереження матеріальних цінностей,використання різних фондів, кредитів тощо.

Правовою основою здійснення фінансового контролю є Конституція України, в якій визначені принципи, основні права та повноваження держаних органів в галузі контролю. Зміст фінансового контролю визначається фінансовою діяльністю державиі полягає у забезпеченні та виконанні законів, фінансової дисципліни всіма державними, громадськими організаціями, посадовими особамиі громадянами.

Міністерство фінансів України є центральним спеціальним органом державної виконавчої влади по управлінню фінансами, а значить і по контролю за рухом і витрачанням державних фінансових ресурсів. Міністерство фінансів здійснює фінансовий контроль при забезпеченні фінансової політики, складанні та виконанні державного бюджету, розподілі між розпорядниками бюджетних коштів, за додерженням установами Національного банку та комерційними банками правил касового виконання державного бюджнту по доходах.

Крім цього, установлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання Державного і місцевих бюджетів, кошторисів видатків бюджетних установ, встановлює форми обліку і звітності щодо касового виконання бюджетів.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Контроль за использованием бюджетных средств на уровне исполнительной власти

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.