ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Поняття та загальне ознайомлення з повноваженями Міністерства фінансів по керуванню фінансами. Їх правова форма реалізації

РОЗДІЛ 2. Детальне дослідження та характеристика окремих повноважень Міністерства фінансів в сфері керування фінансами

2.1. Складання проекту та виконання Державного бюджету

2.2. Регулювання бухгалтерського обліку, а також звітності про виконання Державного бюджету України

2.3. Здійснення державного фінансового контролю, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів

2.4. Розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

23) вживає в установленому порядку заходів щодо обмеження або припинення фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій за наявності фактів нецільового витрачання ними коштів, а також у разі неподання звітів про витрачання раніше виділених коштів та іншої встановленої звітності й утримує в установленому порядку з підприємств, установ і організацій кошти державного бюджету, використані ними не за цільовим призначенням;

24) надає з Державного бюджету України в установленому порядку позички в разі виникнення тимчасових касових розривів під час виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які мають бути погашені в установлені строки у межах поточного бюджетного року;

25) надає відповідно до законодавства відстрочку та розстрочку за платежами Державного бюджету України;

26) проводить у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах усіх форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів щодо зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержує пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірки;

27) забезпечує реалізацію державної політики з проведення державних грошових лотерей, здійснює фінансовий контроль за діяльністю агентів, що мають свідоцтво на їх проведення;

Для виконання даних повноважень по керуванню фінансами Міністерство фінансів України наділено чинним законодавством, правом:

1) одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи;

2) одержувати в установленому порядку матеріали та додаткові відомості щодо надходження та використання коштів цільових бюджетних і державних позабюджетних фондів, їх кошториси та звіти про їх виконання;

3) одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності дані, необхідні для здійснення контролю за раціональним і цільовим витрачанням коштів, що виділяються з бюджету;

4) одержувати в установленому порядку від установ банків та інших фінансово-кредитних установ довідки про операції та стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що використовують кошти державного бюджету і державних позабюджетних фондів;

5) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням під час розгляду питань про надання кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України у межах розміру державного боргу, затвердженого законом про Державний бюджет України на відповідний рік. Для отримання документів, матеріалів та інформації про стан поточних бюджетних рахунків підприємств, установ та організацій, що використовують кошти державного бюджету Міністерство фінансів України в разі не отримання, застосовувати заходи державного впливу ( наприклад, накласти адміністративне стягнення на порушника).

Також, потрібно вказати ряд особливих повноважень Державних місцевих адміністрацій по керуванню фінансами (що входять в систему фінансових органів), адже вони здійснюють фінансову політику Міністерства фінансів на місцевому рівні:

а) встановлюють розмір місцевих зборів та оголошують місцеві добровільні позики;

б) організовують виконання місцевих бюджетів;

в) забезпечують надходження коштів до позабюджетних і валютних фондів.

Міністерство фінансів має й інші повноваження по керуванню фінансами, надані йому чинним законодавством. Зокрема, воно при стихійних лихах, епідеміях та інших надзвичайних ситуаціях, що загрожують фінансовій політиці та економічній стабільності Української держави, видавати нормативно-правові акти для їх негайного вирішення, а також надавати дорадчі консультації органам державної влади по запобіганню виникнення таких ситуацій.

Для погодженого вирішення найважливіших питань, що стосуються керівництва фінансами, обговорення напрямів його діяльності у Міністерстві фінансів утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, інших керівних працівників Міністерства. Діяльність колегії при Міністерстві фінансів є надзвичайно важливою, оскільки забезпечує більш ефективне використання фінансів, допомагає в повній мірі здійснювати повноваження по керуванню фінансами, вирішити питання. Це обумовлено тим, що до складу колегії входять керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також представники відповідних громадських, наукових організацій.

Будь-які повноваження органів державної влади реалізуються у відповідних правових формах. Правовою формою або юридичним відбитком фінансової діяльності є фінансові акти, які видаються виключно державними органами. Форма акту визначаються його матеріальним змістом, тобто змістом відносин, що регулюються цими актами.

Для провадження в життя своїх повноважень по керуванню фінансами Міністерство фінансів видає накази, інструкції, листи та організовує і контролює їх виконання, а також проводить роз’яснення по певних питаннях фінансового законодавства.

Надзвичайно велику роль у керівництві фінансовою діяльністю відіграють інструкції, оскільки регулюють та виконують конкретне повноваження Міністерства фінансів по керуванню фінансами. Наприклад, розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння регулюється Інструкцією “Про проведення операцій з використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння”.

Нормативно-правові акти Міністерства фінансів України підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Міністерства фінансів України є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності та громадянами.

З наведеного вище можна зробити висновок, що повноваження Міністерства фінансів України по керуванню фінансами займають важливе місце серед системи повноважень органів державної влади по управлінню фінансами, без виконання яких держава не зможе забезпечити виконання своїх завдань та функцій.

А дослідження цих повноважень не можливе без вивчення, розкриття інших повноважень якими наділено Міністерство фінансів України та правової форми їх реалізації. 

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Контроль за использованием бюджетных средств на уровне исполнительной власти

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.