Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Створення оптимального асортименту товарів на підприємствах оптової торгівлі 5

Формування асортименту товарів підприємств оптової торгівлі 13

Загальна характеристика ТОВ «Хлібодар» 13

Аналіз формування асортименту товарів на підприємстві ТОВ «Хлібодар» 18

Шляхи вдосконалення формування асортименту товарів на підприємстві ТОВ «Хлібодар» 25

Охорона праці на підприємстві 28

Висновки та пропозиції 30

Перелік використаних джерел 33

ВСТУП

Оптова торгівля — це вид економічної діяльності в сфері товарообігу, що охоплює купівлю-продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю, для виробничого споживання та надання пов’язаних із цим послуг.

Підприємства оптової торгівлі, як правило, реалізують товари з оптових баз, товарних складів, складів-холодильників, складів-магазинів.

Успішний оптовий продаж товарів неможливий без широкого і повного інформування покупців стосовно асортименту товарів, появи нових товарів, без реклами й стимулювання продажу.

Помилки під час виборів товару, незнання його властивостей, характеристик, умов зберігання, транспортування, неправильна оцінка його якості може обернутися підприємця великими втратами і збитками. Тому, майбутнім підприємцям необхідні основні ставлення до товарознавства різних груп товарів.

Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних або поєднуються за певною ознакою.

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще і ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними.

Актуальність теми даної курсової роботи визначається необхідністю активізації інноваційних механізмів для формування виробничого асортименту підприємств оптової торгівлі. Найважливішим напрямом підвищення ефективності інноваційної діяльності є раціональне використання результатів наукових і розробок з метою створення конкурентоспроможної продукції. У цьому асортиментна політика оптового підприємства мусить бути орієнтована на своєчасне визначення такого виробничого асортименту, який, відповідаючи профілю його виробничої діяльності, найповніше задовольняв б запити певних категорій споживачів і забезпечувала б підвищення економічну ефективність діяльності підприємства.

Тема курсової роботи: «Особливості формування асортименту товарів підприємств оптової торгівлі»

Метою курсової роботи є формування ефективного товарного асортименту фірми, заснованого на комплексному аналізі його фінансово-економічного стану, на даних показників асортименту і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

- вивчення теоретичних основ формування товарного асортименту підприємств оптової торгівлі;

- вивчення процесу формування товарного асортименту в об'єкті дослідження;

- вдосконалення управління товарним асортиментом.

Об'єктом дослідження курсової роботи є процес формування асортименту на підприємстві.

Закрыть

Организация управления товарными запасами на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.