Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ

1. Теоретичні аспекти інноваційних чинників економічного зростання в Україні

2. Розвиток інноваційних чинників економічного зростання в Україні

3. Аналіз інноваційних чинників економічного зростання в Україні

4. Шляхи вдосконалення інноваційних чинників економічного зростання в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми. Активізація інноваційної діяльності є одним із найважливіших чинників забезпечення економічного зростання національної економіки та підвищення рівня життя населення в сучасних умовах.

Досвід розвинених країн переконує, що рівень розвитку інтелектуального потенціалу, нових технологій, наукомістких галузей та компаній забезпечує основу сталого економічного зростання, сприяє модернізації та структурній перебудові економік цих країн. Підвищується значення розвитку інновацій і для постсоціалістичних країн, оскільки на сьогодні жодній із них не вдалося ефективно використати свій інноваційний потенціал та адаптувати його для вирішення проблем, що накопичилися за час ринкових перетворень.

Упродовж останніх десятиріч Україна не спромоглася зробити суттєвих кроків щодо переходу на інноваційну модель економічного розвитку. Технологічний рівень промислового виробництва залишається переважно на рівні третього укладу, тоді як розвинені країни вже переходять на шостий і сьомий уклади. Таке технологічне відставання потребує найрадикальніших дій, особливо за умов сильної розбалансованості промислового виробництва, у структурі якого головні позиції посідають сировинні галузі та галузі первинної обробки, а не високотехнологічні переробні і фондостворюючі галузі.

Незважаючи на оголошений вектор євроінтеграції і спроби посісти достойне місце у спільноті високорозвинених економік світу, Україна, на жаль, поки що не може пишатися технічним, технологічним і структурним рівнями своєї національної економіки.

На даний момент в Україні недостатній вплив інноваційних чинників на економічне зростання. Незначними є обсяги реалізованої інноваційної продукції, низький рівень інноваційної активності промислових підприємств та впровадження інновацій.

Перехід України на інноваційний розвиток є досить важливим для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Головним завданням підвищення сучасного рівня міжнародної конкурентоспроможності нашої держави має стати забезпечення прискореного розвитку профільних науково- і техноємких галузей, здатних ефективно конкурувати на міжнародних ринках і стати основою високотехнологічного зростання.

Все це обумовлює актуальність дослідження впливу інноваційних чинників на економічне зростання та виявлення шляхів вдосконалення інноваційних чинників економічного зростання в національній економіці.

В економічній літературі значна увага приділяється дослідженню інноваційних процесів та їх ролі у забезпеченні економічного зростання. Зокрема, проблеми, пов’язані з впливом інновацій на економічне зростання, розглянуті у працях таких вітчизняних учених, як П.С.Єщенко, Л.І.Федулова, О.І.Ковтун, О.М.Москаленко та ін.

Мета дослідження – інноваційні чинники економічного зростання в Україні.

Завдання курсової роботи:

- розкрити теоретичні аспекти інноваційних чинників економічного зростання;

- дослідити розвиток інноваційних чинників зростання в Україні;

- провести аналіз інноваційних чинників економічного зростання в Україні;

- виявити шляхи вдосконалення інноваційних чинників економічного зростання в Україні.

Предмет дослідження – економічне зростання та його чинники.

Об’єкт дослідження – інноваційні чинники економічного зростання в Україні.

Закрыть

Инновационные факторы экономического роста в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.