Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 2

1. Поняття та структура виробничого процесу. 4

2. Принципи організації виробничого процесу. 8

3. Організація виробничого процесу в часі 12

4. Організаційні типи виробництва. 20

5. Ефективність виробничого процесу на підприємстві 25

6. Управління виробничим процесом. 31

Висновки. 36

Література. 38

Вступ

Становлення ринкової економіки в Україні означає створення відповідного середовища з усіма питання ми цього законами і закономірностями. Базуються, що успіх в цьому залежатиме від компетентності спеціалістів.

Організація виробництва — процес складний та багатогранний, що охоплює чимало проблем. Найактуальнішими з них є зміцнення та розширення можливостей первинної ланки підприємства, удосконалення їх організаційних структур, організація системи технічного обслуговування виробництва та його матеріально-технічного обслуговування.

Виробничий процес – це сукупність організованих в певній послідовності процесів праці і природних процесів, в результаті яких сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію. Це сукупність взаємозв’язаних дій працюючих людей, засобів праці та природи – складових виготовлення продукції.

Головною складовою частиною виробничого процесу є технологічний процес – це сукупність дій, під впливом яких змінюється стан предмета праці.

Галузеві технології і технологічні процеси – основа будь-якого виробництва, діяльність якого безпосередньо впливає на його економічні показники, тому вибір оптимального варіанту технологічного процесу повинен здійснюватись виходячи із важливіших показників його ефективності: продуктивності, собівартості, якості продукції, що виробляється. Завдяки сучасним технологічним процесам суспільство має можливість отримувати якісну, довершену продукцію. Тому впровадження новітніх технологій покращує життя та побут людей.

Метою курсової роботи є характеристика виробничих процесів та їх ефективність на підприємстві в сучасних умовах.

Для цього розкрито такі основні завдання як:

- сутність та структура виробничого процесу;

- основні принципи організації виробничого процесу на підприємстві;

- організація виробничого процесу в часі;

- організаційні типи виробництва;

- ефективність та управління виробними процесами на підприємстві.

Об’єктом дослідження курсової роботи є виробничий процес на підприємстві.

Предметом дослідження курсової роботи є сукупність теоретичних і методичних проблем, пов’язаних з ефективністю виробничого процесу на підприємстві в сучасних умовах.

Дана курсова робота написана таким чином, щоб максимально повно визначити всю сутність даної теми. Тому ця курсова робота допомагає усвідомити всю важливість виробничих процесів та їх вплив на виробництво. Адже саме виробництво і є головним фактором у розвитку економіки країни в цілому.

Закрыть

Эффективность производственного процесса на предприятии в современных условиях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.