Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційно-правові основи функціонування торгового підприємства „Віліс”

1.1.Організаційно - правова форма діяльності торгового підприємства

Розділ 2. Діяльність комерційних служб на підприємстві

2.1. Поняття комерційної діяльності

2.2. Оптовий та роздрібний продаж товарів

2.3. Закупівля сировини та виготовлення товару

2.4. Оцінка та прогнозування ринкової ситуації

Розділ 3. Процес обслуговування споживачів підприємства

3.1. Процес формування асортименту товару в приватному підприємстві

3.2. Встановлення цін

3.3. Реклама та інформаційне забезпечення діяльності підприємства

Висновки

Використана література

Розділ 2. Діяльність комерційних служб на підприємстві.

2.1. Поняття комерційної діяльності

При управлінні комерційною діяльністю виконуються функції процесу управління: планування, організація, облік і контроль.

Планування - одна з найважливіших функцій управління комерційною діяльністю торгового підприємства. Планування закупівель, товарних запасів і продажів зв'язано з динамікою торгових процесів і сприяє досягненню поставлених цілей торгового підприємства. Плани закупівель і продажів звичайно містять показники, що повинні бути досягнуті в результаті їхнього виконання. У планах відбивається зміст робіт, установлюється персональна відповідальність за їхнє виконання, намічаються терміни і визначаються методи контролю й аналізу ефективності виконання завдань.

Облік як функція управління комерційною діяльністю являє собою документальне оформлення надходжень, приймання, реалізації товарів і їхнього руху в торговому підприємстві. Завдяки обліку забезпечується схоронність матеріальних цінностей і коштів, контроль за торговими процесами і результатами комерційної діяльності.

Під контролем мається на увазі активне спостереження за виконанням управлінських впливів, перевірка дотримання документів, що регламентують комерційно-підприємницьку діяльність торгового підприємства. Контроль разом з обліком інформує підприємця про результативність торгових процесів і служить засобом коригувального впливу з боку органів управління на тих, кому слід виконувати керуючі рішення.

Немає такої фірми, яка б не була зацікавлена в ефективному управлінні своєю комерційною діяльністю.

Комерційні служби при виконанні своєї роботи дотримується певних правил:

1.Перед тим як починати організацію виробництва, слід спочатку визначити який товар, якої якості, за якою ціною, в яких кількостях бажає придбати товар потенційний покупець.

2.Орієнтиром функціонування фірми має стати не епізодична вигода а цілі довгострокового порядку, що дає можливість фірмі посісти чільне місце на ринку, а отже вдало працювати на свій імідж.

3.Фірма повинна не тільки пристосовуватись до вимог ринку, запитів покупця, а й активно впливати на них.

Структура комерційних служб та її особливості залежать від основного виду діяльності підприємства, тобто від того, чи здійснює підприємство оптову або роздрібну торгівлю товарами, або є виробником продукції.

Елементи комерційних служб:

1.Вивчення споживача

2.Дослідження мотивів його поведінки на ринку

3.Аналіз безпосередньо ринку

4.Дослідження продукту (виробу чи послуг)

5.Аналіз систем і методів реалізації продукту

6.Аналіз обсягу товарообороту підприємства

7.Вивчення конкурентів, визначення форм і рівня (ступеню жорсткості) конкуренції

8.Дослідження рекламної діяльності

На приватному підприємстві „ВІЛІС” існує комерційна служба, яка виконує і бере на свою відповідальність велику кількість завдань.

Комерційна служба слідкує за ринковою економікою, за товарним асортиментом на ринку, встановлює та налагоджує контакти з клієнтами, приймає рішення щодо виду упаковки власного товару.

Що до оперативних комерційних груп кількість і спеціалізація їх багато в чому залежать від сегментації ринку, але в більшості випадків враховуються й деякі інші міркування. Якщо, наприклад, комерційна фірма займається закупівлею і збутом обмеженої кількості видів однорідних товарів, то оперативні комерційні групи звичайно спеціалізуються за регіонами. Якщо номенклатура товарів фірми досить широка, то комерційні групи спеціалізуються за видами товарів на всі регіони, що входять в коло інтересів фірми або визначені посередницькими угодами з постачальниками. Якщо закупівля або збут здійснюються через великі оптові фірми, то часто доцільно виділяти спеціальні групи по роботі з такими контрагентами. Така ж доцільність може виникнути при виконанні збутових коопераційних угод з іншими комерційними фірмами.

На підприємствах існують відділ координації закупівлі і продажу. Найважливіша роль в організації комерційної діяльності належить відділу координації закупівлі і продажу, який, з одного боку, працює в тісному зв'язку з усіма іншими спеціалізованими відділами, з іншого - з оперативними комерційними групами.

Відділ координації закупівлі і продажу розподіляє і контролює виконання завдань оперативними комерційними групами, оперативно відстежує своєчасність закупівлі і постачання товарів для забезпечення зобов'язань фірми перед її покупцями або підтримки певного резерву товарів на проміжних складах, контролює єдність умов кредитної політики оперативних груп по регіонах, виходить до комерційного директора з обґрунтованими пропозиціями по зміні номенклатури товарів або регіонів робота оперативних комерційних груп, а також про створення спеціалізованих комерційних груп для роботи з найбільш перспективними постачальниками і покупцями.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Особенности управления коммерческой деятельностью производственного предприятия ЧП "Виллис"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.