Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ аналізу руху грошових коштів промислового підприємства В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.. 4

1.1 Теоретико-суттєва характеристика руху грошових коштів промислового підприємства. 4

1.2 Особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. 13

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЗАВОД ІМ. В. О. МАЛИШЕВА”. 33

2.1 Техніко-економічна характеристика державного підприємства “Завод ім. В. О. Малишева”. 33

2.2 Аналіз динаміки дебіторської заборгованості державного підприємства “Завод ім. В. О. Малишева”. 37

2.3 Аналіз динаміки кредиторської заборгованості державного підприємства “Завод ім. В. О. Малишева”. 40

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ   42

3.1 Оцінка впливу руху грошових коштів на фінансову стабільність підприємства  42

3.2 Шляхи вдосконалення якості й збалансованості грошових потоків як факторів платоспроможності підприємства. 47

3.3 Досягнення оптимального обсягу грошових коштів на підприємстві 49

ВИСНОВКИ.. 53

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 54

ВСТУП

Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства не відповідає на багато питань, пов'язаних з управлінням фінансовими ресурсами, зокрема: чи принесла діяльність підприємства достатню кількість наявної готівки для виплати заробітної плати. У зв'язку з цим виникає необхідність оцінки управління грошовими коштами на підприємстві.

Об’єктом дослідження є фінансово-економічні відносини, предметом дослідження - фінансові методи управління активами.

Мета роботи – підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом розробки оптимальних фінансових рішень щодо управляння активами.

Для досягнення мети вирішено три основні задачі:

1) вивчено теоретичні основи планування структури активів підприємства в умовах трансформації економічної системи України;

2) проведено аналіз використання активів певного підприємства;

3) розроблено заходи, щодо підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом впровадження оптимальних фінансових рішень з управляння активами.

Методи дослідження - системний підхід, методи економічного аналізу, математичної статистики і теорії оптимальних рішень.

Основні результати дослідження: визначено теоретико-суттєва характеристика впливу ринкового середовища на формування активів підприємств; проведено ґрунтовний аналіз на базі використання системи логічних, економіко-математичних методів щодо оптимізації активів підприємств; визначено фінансовий стан і динаміку показників використання активів певного підприємства; зроблені висновки щодо підвищення ефективності використання активів підприємства.

Закрыть

Анализ и оценка движения денежных средств государственного предприятия "Завод им. В. А. Малышева "

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.