Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 41

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

Розділ 1. НТР та її роль в економічному прогресі 5

Розділ 2. Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями. 11

2.1. Сутнісно-змістова характеристика НТП і НТР. 11

2.2. Загальні та пріоритетні напрями НТП.. 13

Розділ 3. Інноваційні процеси. 17

3.1. Поняття та класифікація. 17

3.2. Вплив на виробництво. 21

Розділ 4. Організаційний прогрес. 25

Розділ 5. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень. 31

Висновок. 40

Література. 42

Вступ

Актуальність дослідження. Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються передовсім науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, котрі є першоджерелами розвитку продуктивних сил, то успішніше вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні завдання життєдіяльності суспільства.

Отже, актуальність дослідження даної курсової роботи полягає у необхідності вивчення проблеми науково-технічного розвитку суспільства як необхідної умови його прогресу.

Об’єкт дослідження.

Об’єктом даної курсової роботи виступає проблема використання досягнень науково-технічного прогресу в умовах реального підприємства.

Предмет дослідження.

Предметом дослідження даної курсової роботи є особливості використання досягнень науково-технічного прогресу в умовах реального підприємства.

Мета дослідження.

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному розгляді проблеми використання досягнень науково-технічного прогресу в умовах реального підприємства.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

1. Розкрити поняття науково-технічного прогресу та науково-технічної революції.

2. Висвітлити основні проблеми і шляхи використання досягнень науково-технічного прогресу та науково-технічної революції в умовах діючого підприємства.

3. Дослідити ефективність використання досягнень науково-технічного прогресу та науково-технічної революції в умовах діючого підприємства.

Закрыть

Оценка эффективности технических и организационных нововведений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.