План

Розділ І. Теоретичні основи державного регулювання малого і середнього бізнесу.

1.1. Суть та особливості державного регулювання в ринковій економіці.

1.2. Малий і середній бізнес як один із основних елементів економіки

1.3. Проблеми державного регулювання малого і середнього бізнесу в Україні

Розділ ІІ. Дослідження стану державного регулювання малого і середнього бізнесу в ринковій економіці.

2.1. Правове регулювання малого і середнього бізнесу.

2.2. Адміністративне регулювання малого і середнього бізнесу (на прикладі стоматологічної діяльності).

2.3. Податкове регулювання та сприяння розвиткові бізнесу.

Розділ ІІІ. Державна підтримка малого і середнього бізнесу в Україні.

3.1. Досвід зарубіжних країн.

3.2. Державна підтримка малого бізнесу в Україні.

1.3. Проблеми державного регулювання малого і середнього бізнесу в Україні

Розвиток малого та середнього бізнесу з часу проголошення Україною незалежності, більш або менш активно проголошується державою як один з пріоритетів державної політики. Але за результатами незалежних досліджень державного регулювання щодо малого і середнього бізнесу в Україні можна зробити невтішні висновки: непослідовні, фрагментарні та часто взаємно суперечливі рішення і дії влади свідчать про фактичну відсутність в країні державної політики щодо малого підприємництва. Так, зміни у соціальному блоці законодавства у 2003-2004 роках „руйнують” спрощену систему оподаткування, дерегуляція „загальмувала” на штучній ініціативі державних органів обов’язковості подання адміністративних платних послуг; процес процедур адміністративного контролю „топиться” в імітації регуляторної політики. Державна політика у всьому світі визначається як єдність змісту, форм і методів здійснення державної влади у сфері діяльності держави, характеризується певною самостійністю, однорідністю, повторністю. Тому, якщо державна влада у сфері малого і середнього бізнесу здійснюється не послідовно, суперечливо та фрагментарно, то це свідчить про відсутність державної політики як такої. Головна проблема, з якою стикається система державного регулювання в Україні в цілому, полягає у низькій якості виконання державних рішень, відсутності або спотворених стимулах до її незалежної роботи як системи, і, як результат, до невиконання або вибіркового виконання національного законодавства (в першу чергу самими органами державної влади). Низька якість державного регулювання в Україні у свою чергу породжує наступні основні проблеми, з яких в свою чергу стикається і від яких потерпає національне мале і середнє підприємництво.

– відсутність чітко сформульованої та виконуваної державної політики у сфері підтримки малого і середнього бізнесу;

– збільшення адміністративних бар’єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики) та надмірне втручання органів державної влади в діяльність малого і середнього бізнесу;

–корупція в органах державної влади, яка стимулює суб’єктів підприємництва до ведення діяльності у „тіньовій зоні”.

Ці проблеми створюють у певному розумінні „зачароване коло” системно-адміністративних перешкод розвитку малого і середнього бізнесу, і, відповідно, суттєвого гальма на шляху розбудови демократії та громадського суспільства в Україні.

Тому необхідно констатувати, що відповідальність за ці перешкоди, які спотворюють та гальмують розвиток малого і середнього бізнесу. Повністю лежать на системі державного регулювання.

Але слід відмітити, що незважаючи на фактичну відсутність державної політики та суперечливі і часто взаємовиключні дії органів влади, розвиток малого і середнього бізнесу в Україні все таки відбувається. За існуючих несприятливих адміністративних умов його рушійною силою залишається лише підприємницький потенціал громадян України, які в існуючих умовах не чекають допомоги від держави, а творять свій добробут своїми руками на власний розсуд і на власних ресурсах.

Системні проблеми – так, якісний стан розвитку малого і середнього бізнесу дуже далекий від оптимального, включає структуру малого і середнього та його регіональний розвиток. При цьому слід відмітити, що зараз Україна в першу чергу потребує не стільки суттєво збільшення частки малого і середнього бізнесу з високою доданою вартістю.

Також мале і середнє підприємництво в нашій країні сьогодні характеризується низьким запасом „міцності” проти негативних зовнішніх чинників, до головного з яких відносять недосконале державне регулювання (і приклад з протиріччям між нормами пенсійної реформи та законодавчим регулюванням спрощеного оподаткування само зайнятих фізичних осіб підприємців доводить це).

Нова якість державної політики щодо малого підприємства пов’язана із зміною суті системи державного регулювання. Базис нової суті державного управління визначається тим фактом, до державна влада має прецедент ний характер. Прецедент на природа державної влади останніми десятиріччями замовчувалася, що було пов’язане з її бажанням зменшити, а в ідеалі і взагалі відмовитися, від відповідальності за свої рішення та дії. Рішення державної влади сприймаються лише тоді, коли сама державна влада реально та без винятків виконує свої рішення. А це можливо лише тоді, коли в державі панує верховенство права.

Побудова нової системи державного управління має відбуватися в результаті впровадження у повсякденну практику органів державного управління принципів та норм регулятивної політики, що виступає одним з основних інструментів адміністративних реформ.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Бесплатная работа

Закрыть

Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в рыночной экономике

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.