Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

1. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 5

1.1. Порядок обчислення і строки сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. 5

1.2. Порядок нарахування (обчислення) і строки сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: 11

1.3. Порядок нарахування (обчислення) і строки сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: 16

2. Порядок формування доходів і напрямки витрат Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 22

3. Порядок та особливості діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 32

4. Порядок та особливості діяльності Фонду соціального страхування на випадок безробіття. 40

Висновок. 45

Список використаної літератури. 48 

Вступ

Соціальне страхування впливає на підвищення ефективності діяльності підприємства через матеріальне забезпечення та охорону здоров'я працівників. Воно створює необхідні економічні передумови для збереження працездатності економічно активної частини населення, а в певних випадках забезпечує виплату соціальної допомоги у разі втрати працездатності внаслідок загального захворювання, нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

З правової точки зору соціальне страхування - це система юридичних норм, які регулюють соціальний захист населення при настанні страхових випадків передбачених законодавством. Соціальне страхування є фінансовою категорією, яка виражає економічні відносини, що виникають в процесі розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту шляхом формування фондів грошових коштів та їх використання для забезпечення громадян у старості, на випадок постійної чи тимчасової втрати працездатності, безробіття, підтримки материнства, а також з охорони здоров'я.

У сфері соціального страхування виникають такі основні групи фінансових відносин:

- між страховими фондами та юридичними особами, які виступають платниками обов'язкових внесків;

- між фондами та найманими працівниками, за рахунок яких формуються доходи бюджету фонду;

- між фондами та державними, місцевими бюджетами в процесі перерозподілу державних фінансових ресурсів;

- між фондами й іншими органами, кошти яких використовуються для фінансового забезпечення соціальних програм;

- між територіальними і центральними органами фондів з метою забезпечення соціальних виплат у регіональному та місцевому розрізах;

- між фондом та певними категоріями громадян, які отримують за рахунок його коштів матеріальне забезпечення і соціальні послуги;

- між фондом і відповідним відомством, міністерством (наприклад Міністерством праці та соціальної політики, службою зайнятості тощо);

- між фондом і установами, організаціями, які виконують певні види робіт (професійне навчання та перепідготовку незайнятого населення);

- між фондами та фінансовими органами в процесі здійснення контролю за рухом державних фінансових ресурсів.

Матеріальною основою цих відносин є грошові кошти, які мають законодавчо визначені джерела формування та напрями їх використання. Фонди грошових коштів можуть бути як державними, так і недержавними.

Соціальному страхуванню властиві дві функції: розподільна та контрольна.

Розподіл відбувається у формі руху грошових коштів:

- між окремими державними соціальними фондами;

- між бюджетами та соціальними фондами;

- шляхом виплати пенсій, соціальних допомог фізичним особам;

- шляхом направлення коштів на утримання органів управління;

- шляхом інвестування у цінні папери тощо.

Суб'єктами розподілу є держава, підприємства, організації, фізичні особи.

Об'єктом розподілу виступає валовий внутрішній продукт (ВВП), створений у суспільстві за рік.

Закрыть

Особенности осуществления социального страхования в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.