Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ РОЗРОБКИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ.. 6

РОЗДІЛ 2.  АНАЛІЗ  ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА  ОРГАНІЗАЦІЇ 20

РОЗДІЛ  3. БІЗНЕС ПЛАН ТОВ “ФЕМ”. 25

3.1. Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї. 25

3.2. Характеристика запроектованого продукту та конкурентного середовища. 25

3.3. Маркетинговий план. 27

3.4. Юридичний план. 35

3.5. План виробництва продукції. 37

3.6. Організаційний план. 41

3.7. Фінансовий план. 43

ВИСНОВКИ ПО ПРОЕКТУ.. 48

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 50

ВСТУП

Відомо що метою діяльності будь-якого підприємства в сучасній економіці, тобто в ринкових умовах, є одержання прибутку. Саме при цій умові фірма може стабільно існувати і забезпечувати собі основу для росту. Стабільний прибуток фірми виявляється у виді дивіденду на вкладений капітал, сприяє притяганню нових інвесторів і, отже, збільшенню власного капіталу фірми. Тому стає ясним інтерес до проблем прибутковості і діяльності фірми.

Успіх будь-якої справи, в тому числі і виходу підприємства з новим продуктом чи послугою на ринок, неможливий без повного і чіткого уявлення про перспективи підприємницької справи, без розробки надійних попередніх орієнтирів і реального плану дій: як почати свою справу, як ефективно організувати виробництво і просування товару на ринок, коли ж одержуватимуться перші прибутки, як зменшити ризик, вжити і перемогти в конкурентній боротьбі.

Нині в Україні необхідність розробки бізнес-планів тісно пов’язують з ефективністю приватизації підприємств. Ефективність приватизації майна можна сформулювати як оптимальне співвідношення факторів виробництва (праці і капіталу) і необхідного обсягу виробництва, що відповідає пред’явленому попиту населення. Згідно з Державною програмою приватизації головною метою приватизації є зміна відносин власності на засоби виробництва для їх якісного відтворення та ефективного використання.

У підприємництві бізнес-план замінить звичайне техніко-економічне обґрунтування будь-якого заходу, стане основним критерієм і мірою його суспільної корисності.

Підприємництво – це по суті, процес прийняття рішень, їх реалізації та оцінка результатів запланованих дій. Бізнес-план становить основу для прийняття оптимальних рішень.

Зважаючи на те, що підприємці несуть повну відповідальність за результати бізнесу, у країнах з розвинутою економікою для більшості фірм питання мобілізації і використання фінансових коштів набувають першочергового значення.

Підприємство тісно пов’язане з конкуренцією, яка передбачає дотримання, як мінімум, двох умов: зниження витрат на виробництво і, відповідно, цін і підвищення якості продукції. [1]

Підприємництво та інновації тісно пов’язані між собою. Використання нової техніки і технології є однією з основних вимог підприємницької діяльності. Вона передбачає не тільки інноваційну, а й ефективну організацію виробництва, адміністративну та фінансову діяльність, пошук своєї ринкової “ніші”.

Сучасна західна література поділяє підприємницьку діяльність на три функції:

- ресурсну (мобілізація капіталу, трудових, матеріальних та інформаційних ресурсів);

- організаторську (організація виробництва, збуту, маркетингу, реклами);

- творчу, новаторську (генерація та використання ініціативи, розробка та освоєння технічних, технологічних та організаційно-економічних рішень, вміння ризикувати).

Процес планування дозволяє уявити весь комплекс майбутніх операцій підприємницької діяльності і запобігти тому, що може статися. Особливо важливе планування в комерційній діяльності, де потрібні як передбачення на довгострокову перспективу, так і ґрунтовні попередні дослідження, що передують плануванню. При виході на ринок підприємець повинен реально уявляти можливі результати своєї діяльності, критично оцінювати свої можливості, правильно розподілити цілі за часом, навчитися ефективно використовувати ресурси, оволодіти сучасними інструментами підприємництва. Адже прибуток може бути одержаним не відразу, а витрати будуть із самого початку. [4]

В економічній політиці України у найближчі роки переважатиме виважений курс на залучення іноземних інвестицій.

За цих умов, бізнес-план виконуватиме функції не тільки внутрішнього документа фірми, а й використовуватиметься при встановленні контрактів із сторонніми, в тому числі й з іноземцями, інвесторами, що ставить відповідні вимоги щодо його оформлення і структури. [1]

Метою дипломного проекту є створення бізнес-плану, за допомогою якого вирішуватиметьсяряд задач, основними з них є:

обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку фірми;

розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності, у першу чергу обсягів продажів, прибутку, доходів на капітал;

визначення передбачуваного джерела фінансування реалізації обраної стратегії, тобто способи концентрування фінансових ресурсів;

підбір працівників, які здатні реалізувати даний план.

Актуальність теми полягає насамперед в тому, що сьогодні, важливою є проблема залучення інвестицій, у тому числі і закордонних у підприємства, що створюються. Саме для цього необхідно аргументувати й обґрунтувати оформлення бізнес-плану. 

Закрыть

Бизнес-план создания ООО "ФЭМ"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.