Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ 1. Приватизація на селі: теоретичні засади. 4

1.1. Поняття приватизації землі та історичні аспекти її проведення в Україні 4

1.2. Порядок приватизації і право на отримання земельних часток (паїв) 12

1.3. Особливості приватизації майна на селі 16

Розділ 2. Аналіз  сучасного процесу приватизації в Україні 22

2.1. Проблеми приватизації в сільській місцевості 22

2.2. Аналіз сучасної ситуації приватизації сільських земель. 28

2.3. Перспективи реформування відносин власності у сфері сільського господарства  32

Висновок. 34

Список використаної літератури. 35 

Вступ

В економіці України триває затяжна трансформаційна криза, що найсильніше проявилася в аграрному секторі. Найбільшою її причиною є незавершеність і недосконалість інституційних реформ. Одним із найскладніших перетворень стало реформування інституту власності в аграрній економіці. Аграрні реформи мали двоїстий характер. З одного боку, кінцевим результатом їх проведення стала приватизація землі й створення нових організаційно-правових форм господарювання, а з іншого, українське село так і не отримало ефективного приватного власника, який би став локомотивом виходу вітчизняного сільського господарства на якісно вищий рівень. Проблеми розвитку сільськогосподарської галузі одночасно стають проблемами формування і функціонування господарств різних форм власності на селі. Приватизація значно загострила соціальні проблеми у сільській місцевості. Усе це актуалізує проблему відносин власності й обумовлює необхідність її глибшого розуміння.

Об’єктом дослідження є приватизація як основа перехідного періоду від командно-адміністративної системи до ринкової економіки. Проведення приватизації виступає не як мета, а як засіб підвищення продуктивності праці й ефективності підприємництва в цілому. На неї покладено функцію каталізатора виникнення нових економічних відносин у суспільстві загалом.

Предметом курсової роботи є дослідження сучасного стану приватизації майна у сільській місцевості, в тому числі землі, на даному етапі трансформації форм власності в Україні.

Мета роботи полягає у тому, щоб на основі сучасних теоретичних концепцій та положень сучасної державної політики розкрити особливості, проблеми та перспективи здійснення процесу приватизації у сільськогосподарській сфері.

Закрыть

Особенности, проблемы и перспективы осуществления процесса приватизации в сельскохозяйственной сфере

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.