Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ. 3

1. Теоретичне обґрунтування впливу державних запозичень на економіку. 5

2. Економічне зростання в умовах глобальної боргової кризи. 10

3. Наслідки державних запозичень для економіки України. 19

4. Перспективи оптимізації боргової політики України. 22

Висновок. 30

Список використаної літератури. 33

Вступ

Актуальність даної теми полягає в тому, щодля забезпечення ефективного функціонування вітчизняної економіки необхідним є проведення виваженої політики державних запозичень та побудова ефективного інституційного забезпечення для її проведення.

Проблеми проведення ефективних економічних реформ і здійснення значних капіталовкладень в економіку України набувають все більшої актуальності, особливо за умов, коли відчувається брак коштів у державі. Саме тому, для пожвавлення економічної кон’юнктури та розв’язання фінансових проблем у державі доцільно використовувати залучені кошти.

Перспективним джерелом залучення коштів в Україні є внутрішній ринок, оскільки на сьогодні він характеризується значною ємністю, а запозичення на ньому є менш обтяжливими, ніж на зовнішньому ринку. Крім того, мобілізація фінансових ресурсів шляхом здійснення внутрішніх державних запозичень характеризується значно меншими негативними наслідками для державних фінансів у порівнянні з монетарними засобами балансування доходів і витрат Уряду [4].

Сьогодні проблему раціонального використання залучених коштів, в тому числі траншів МВФ обговорюється досить жваво як політиками та і економістами, звертаючи увагу на те, що частина коштів МВФ іде на фінансування дефіциту бюджету для поповнення валютних резервів Нацбанку, а Міжнародний валютний фонд дозволяючи витрачати гроші на покриття бюджетного дефіциту не цікавиться цільовим використанням цих коштів [13].

Проблеми здійснення та використання державних запозичень широко досліджуються в роботах таких науковців, як В. Й. Башко, Н. Н. Британська, Т. П. Вахненко, А. М. Мних, Я. В. Онищук, В. В. Пісна, Н. В. Приказюк , Т. П. Моташко, А. М. Чвалюк, О. В. Шмагун та інші.

Метою даної курсової роботи є дослідження особливостей впливу державних запозичень на економічне зростання.

Об’єктом дослідження виступають зміни в економіці, а предметом дослідження є державні запозичення та державний борг.

Із вищесказаного слідують завдання курсової роботи:

1. Теоретично обгрунтувати вплив державних запозичень на економіку;

2. Дослідити можливості росту економіки в умовах глобальної боргової кризи;

3. Розглянути наслідки державних запозичень для економіки України;

4. Дослідити перспективи оптимізації боргової політики України.

Закрыть

Государственные заимствования

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.