Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ.. 3

Розділ І. Сутність, принципи побудови та структура податкової системи.. 5

1.1 Суть та принципи побудови податкової системи. 5

1.2 Податкова політика і структура податкової системи. 12

Розділ ІІ. Сучасні реалії та проблеми функціонування вітчизняної податкової системи.. 16

2.1 Сучасний стан адміністрування податків. 16

2.2 Проблеми і недоліки сучасної податкової системи і  шляхи їх розв’язку  20

Розділ ІІІ Шляхи підвищення ефективності оподаткування за умов податкової реформи в Україні 25

Висновки.. 31

Список використаної літератури.. 34

Вступ

Актуальність теми. Податкова система відіграє провідну роль у формуванні доходів держави. У державному бюджеті України саме на податки припадає більша частина доходів (приблизно 85%). В умовах ринкової економіки бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб'єктів господарювання. Тому раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою для всіх громадян держави, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків. Крім цього, вона повинна бути стабільною.

Історія розвитку оподаткування свідчить, що податки можуть бути не лише джерелом наповнення бюджетів, але й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів. Як свідчить зарубіжна практика, держава може використовувати податкову систему для перерозподілу доходів між членами суспільства, стимулювати деякі види діяльності. Свідоме використання податків для досягнення визначених цілей відбувається в рамках податкової політики. Податкова політика являє собою систему урядових заходів для досягнення поставлених перед суспільством завдань за допомогою податкової системи країни.

В Україні відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені заміною колишнього механізму управління економікою ринковими методами господарювання. Перехід до ринкових відносин спричинився до запровадження умовної податкової системи: використовуючи податки, пільги і фінансові санкції, держава висуває єдині вимоги до підприємств щодо господарювання.

У будь-якій державі юридичні й фізичні особи зобов'язані віддавати частину своїх доходів на загальнодержавні потреби. Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних і правових інститутів.

В Україні податкове регулювання доходів юридичних осіб і громадян перебуває у стадії становлення. Велика кількість податків, складний механізм їх нарахування в бюджет, часті зміни податкового законодавства ускладнюють як теоретичне сприйняття окремих податків, так і практичне їх нарахування.

Об’єктом дослідження є податкова система України.

Предметом дослідження курсової роботи є проблематика ефективності оподаткування національної податкової системи.

Основними завданнями є:

- проаналізувати суть та принципи побудови податкової системи;

- дослідити проблеми функціонування сучасної податкової системи України;

- визначити шляхи вдосконалення діючої системи оподаткування.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Повышение эффективности налогообложения национальной налоговой системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.