Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ 1. Кам’яне вугілля і його добування. 5

Розділ 2. Економічна оцінка вугільних басейнів України. 13

Розділ 3. Донецький вугільний басейн. 18

3.1 Як починався шахтарський Донбас. 18

3.2 Геологічне минуле. 21

3.3 Донбас як вугільний басейн. 22

3.4 Геологія. 22

3.5 Запаси вугілля. 23

3.6 Розробка басейну. 24

3.7 Інші корисні копалини Донбасу. 24

Розділ 4. Проблеми вугільної промисловості 28

Розділ 5. Перспективи вугільної промисловості 30

Висновок. 32

Список літератури. 33

Вступ

Важко переоцінити значення вугільної промисловості в економіці нашого регіону і держави в цілому. Від поставок вугілля залежить стабільність роботи теплоелектростанцій. В Донбасі видобувають найбільш цінні марки вугілля, без яких неможливо металургійне виробництво. Донецька області забезпечує в Україні понад 1/2 всього видобутку вугілля.

Вугільна промисловість постійно потребує коштів для підтримки діючих потужностей, зокрема з техніки, яка експлуатується в екстремальних умовах під землею і має менший строк експлуатації. Вугільні підприємства гостро потребують нової техніки, але не мають необхідних коштів для її придбання.

В минулому році на підтримку галузі було спрямовано 962,4 млн. грн. інвестицій. Основним джерелом фінансування інвестиційної діяльності в 2001 році залишалися власні кошти підприємств, які склали 73% загального обсягу інвестицій. У порівнянні з 2000 роком, в 2001 інвестиції у вугільну галузь збільшилися у порівняних цінах на 13%. Це сприяло тому, що в 2001р. вперше за останні роки було досягнуто приросту виробництва у вугільному машинобудуванні на 44%. В 2001 році в області створено 10 зразків гірничо-шахтного обладнання і засвоєно виробництво 13 його видів.

Проте за I півріччя 2002 року інвестиції у вугільну промисловість скоротилося у порівнянні з відповідним періодом 2001 року на чверть, а її питома вага в капіталовкладеннях в цілому по області знизилася з 33 до 22%. З початку 2002р. знов погіршилася ситуація в вугільному машинобудуванні. За січень-вересень обсяг продукції зменшився у порівнянні з 2001 роком на 0,1%.

Відповідно до Закону України „Про спеціальні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області“ у вугільній промисловості за станом на 1 липня 2002 року реалізується 15 інвестиційних проектів, що дозволило залучити інвестиції на 83,1 млн. доларів США, з яких 91% припадає на вітчизняних інвесторів. В цілому це складає 16% загально обласного обсягу вкладених в рамках інвестиційних проектів коштів.

Можливості подальшого інвестування вугільної галузі залежить від фінансового стану вуглевидобувних підприємств, яких сьогодні дуже важкий. Проблеми, що стоять в останні роки перед вугільною промисловістю, зберегли свою актуальність і в 2002 році. В цій ситуації потрібна структурна і технологічна перебудова галузі і цілеспрямована державна підтримка.

В першому варіанті державного бюджету на 2003 рік на держпідтримку вугільної промисловості передбачалося 2,2 млрд. гривень — на 0,5 млрд. менше, ніж в поточному році. В рамках виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань ТЕК, ядерної політики і ядерної безпеки в Донецькій області обговорювалися проблеми реалізації програми „Українське вугілля“. На засіданні, як найбільш реальне, було названо суму державної підтримки вугільної промисловості — 3,2 млрд. грн. Підраховано, що це дозволить зберегти обсяги виробництва на рівні сьогодні, тобто в межах 80-85 млн. тон.

Що стосується програми „Українське вугілля“, робота Кабінету Міністрів з її виконання визнана в рішенні засідання недостатньою. Уряду рекомендовано прийняти відповідні заходи щодо поліпшення фінансово-економічного становища вугільної галузі.

Закрыть

Угольная промышленность Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.