Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 5

1.1. Джерела фінансового забезпечення діяльності підприємства. 5

1.2. Методи аналізу фінансової діяльності підприємства. 12

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УМГ „ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ”. 21

2.1. Оцінка структури капіталу УМГ „Прикарпаттрансгаз”. 21

2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 28

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ   ПОКРАЩЕННЯ  ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ   ПІДПРИЄМСТВА УМГ „ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ”. 39

3.1 Напрямки і резерви покращення фінансового стану підприємства. 39

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 46

ДОДАТКИ.. 48

ВСТУП

Сьогодні для пожвавлення економіки країни необхідний значний приплив засобів приватних інвесторів, і насамперед великого корпоративного капіталу, які б зуміли найбільше успішно адаптуватися до умов ринку і здатні забезпечити високу віддачу від засобів інвестування.

Виходу української економіки з інвестиційної кризи в даний час багато в чому перешкоджає відсутність у країні необхідних обсягів внутрішніх фінансових ресурсів для інвестиційної діяльності. Проблема підвищення інвестиційної активності і реконструкції економіки не може бути вирішена тільки за рахунок значного збільшення масштабів державного інвестування через високий ступінь "зв'язаності" обмежених бюджетних інвестицій невідкладними задачами інвестиційної підтримки життєво необхідних виробництв і необхідності здійснення цілого ряду некомерційних (безприбуткових) інвестиційних проектів соціальної сфери.

Таким чином, з вищесказаного можна зробити висновок, що тема курсової роботи є актуальною і потребує досконалого вивчення.

Мета даної курсової роботи є вивчення теоретичних засад фінансового забезпечення діяльності підприємства УМГ „ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ”і економічної сутності фінансового стану підприємства, дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах.

Завданням курсової роботи є теоретичний опис, а також практичне застосування методів аналізу поліпшення фінансового забезпечення діяльності підприємств,на прикладі УМГ „ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ”а саме:

- теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства;

- здійснення аналізу фінансового стану УМГ „Прикарпаттрансгаз” та розрахунок основних показників фінансового стану досліджуваного підприємства;

- визначення шляхів поліпшення фінансового забезпечення діяльності досліджуваного підприємства.

Предметом дослідженняє фінансовий стан підприємства, що формується в результаті взаємодії всіх елементів його фінансової системи.

Обєктом дослідженняє система показників поліпшення фінансового забезпечення діяльності підприємства та їх аналіз на прикладі УМГ „Прикарпаттрансгаз”.

Суб’єктом дослідження є УМГ „Прикарпаттрансгаз”.

В першому розділі досліджуються теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства, розглядаються поняття платоспроможності та ліквідності підприємства. Другий розділ роботи присвячено аналізу та оцінці діяльності УМГ „Прикарпаттрансгаз”, що дозволяє відповісти на питання: наскільки ефективно підприємство здійснювало управління фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. У третьому розділі описуються шляхи покращення фінансового забезпечення діяльності досліджуваного підприємства.

Закрыть

Улучшение финансового обеспечения деятельности предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.