Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 30

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛУЗІ ТАПІДПРИЄМСТВА.. 5

1.1. Організаційно - економічна характеристика заготівельно – виробничого підприємства «Таврида» Сарненської районної спілки споживчих товариств. 5

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВП «Таврида». 10

2.1. Аналіз активів, власного капіталу та зобов’язань заготівельно-виробничого підприємства „Таврида”. 10

3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 15

3.1. Загальна схема діяльності підприємства та його інформаційного забезпечення. 15

4. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. 20

4.1. Організація основних бізнес-процесів ЗВП „Таврида”. 20

ВИСНОВКИ.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 30

ВСТУП

Докорінні зміни в економіці України, зумовлені переходом її до ринку, визначили необхідність створення такого господарського механізму, який дасть змогу підприємствам (фірмам) реалізувати принципи ринкових відносин, сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності, забезпечить динамічний розвиток.

Заготівельно – виробниче підприємство «Таврида» (скорочено ЗВП «Таврида») Сарненської райспоживспілки побудоване у 1995 році за рахунок централізованого фонду фінансування капіталовкладень Укоопспілки.

Відповідно до Статуту, зареєстроване розпорядженням голови Сарненської райдержадміністрації № 88 від 28 лютого 2002 року. Зміни до установчих документів зареєстровані 16 травня 2008 року.

Місце знаходження ЗВП «Таврида»:

м. Сарни Рівненської обл., вул.. 17 вересня, 25

ЗВП «Таврида» засноване на статутному капіталі, яким підприємство було наділене Рівненською ОСС при введенні ЗВП «Таврида» в експлуатацію, та колективній власності пайовиків, підприємств і організацій Сарненської РСС.

В умовах ринку підприємство є незалежним товаровиробником. Воно може самостійно приймати будь-які рішення у межах чинного законодавства. Водночас підприємство у своїй діяльності зазнає впливу макроекономічних чинників, зовнішнього середовища, воно відповідальне за свої дії перед державою, діловими партнерами, перед кінцевим споживачем своєї продукції.

Процеси інформатизації набувають сьогодні виключно важливого значення. Інформація як стратегічний продукт стає і предметом конкуренції, і засобом захисту та впровадження в життя базових національних інтересів. Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію стала ключовою передумовою соціального та технологічного прогресу, фактором національної безпеки, основою успішної зовнішньої політики. Висока мінливість інформаційного середовища, викликана прогресом інформаційних технологій, змушує державу швидко адаптуватися до нових умов. Інакше їй загрожує інформаційне домінування більш розвиненої держави (групи держав), постійне перебування у чиїйсь інформаційній тіні.

Закрыть

Преддипломная практика на заготовительно-производственном предприятии Таврида

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.