Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Податки та податкова система. 5

1.1. Сутність та функції податків. 5

1.2. Класифікація податків. 12

РОЗДІЛ 2. Роль податків у фінансах підприємств. 16

2.1. Аналіз впливу податків на результати фінансово-господарської діяльності  підприємств. 16

2.2 Методи оподаткування підприємств в Україні 25

2.3. Податок на прибуток підприємства. 29

РОЗДІЛ ІІІ. Перспективи розвитку підприємств в Україні через  вдосконалення податкової системи. 35

3.1. Податковий кодекс. 38

3.2. Досвід зарубіжних країн щодо поліпшення системи оподаткування  підприємств  40

ВИСНОВКИ.. 43

Використана література.. 45

ВСТУП

Значимість відносин, які виникають при зборі податків, величезна, тому держава ретельно регулює їх за допомогою правових норм. Сукупність цих норм складає податкове право.

Податкове право — частина фінансового, але податкові правові норми мають певні особливості. Податкові відносини визначають рух коштів від платника до відповідних централізованих фондів у формі податкових платежів. Відносини суб'єктів при сплаті податків складають певні групи:

1) між державою і податковими органами;

2) між податковими органами і платниками;

3) між державою, податковими органами і фінансово-кредитними установами по акумуляції податкових платежів.

Податкове законодавство України розгалужене, бо включає закони по всіх видах податків, інструкції Головної державної податкової адміністрації, їх численні листи, телеграми тощо. Але є і так званий основний закон, що встановлює види усіх податків, обов'язкових платежів, принципи і систему оподаткування. Це Закон України «Про систему оподаткування». Цей Закон складається з трьох розділів. Перший — «Загальні положення» містить основний перелік податкових інструментів, що конкретизуються у вузьких нормативних актах і регулюють окремі податкові платежі. Цей розділ найважливіший і може використовуватися в проекті Податкового Кодексу. Другий розділ присвячений переліку податків, зборів і платежів, що справляються на території України. Розділ III «Заключні положення» містить ряд окремих положень, що порушують питання порядку сплати податків, контролю за цим, усунення подвійного оподаткування тощо.

На теперішній час, враховуючи специфічні особливості економіки та традиції, Україні необхідно провести глибоку податкову реформу, створити таку податкову систему, яка реально стимулювала б економічну діяльність , захищала б інтереси держави – це не тільки захист бюджету, але й захист інтересів підприємця.

Створити ефективну податкову систему дуже непросто. Податки перебувають на перехресті економічних інтересів різних груп платників та споживачів державних ресурсів. Відбуваються важкі пошуки компромісу. Корені процесу формування податкової політики знаходяться глибоко в історичному процесі зародження нашої держави.

У практиці податкової системи періоду НЕПу поряд із невдалими пошуками простежується ряд цікавих моментів. Перший із них полягав у тому, щоб на основі диференційованого підходу охопити оподаткуванням усіх, хто зобов’язаний сплачувати податки. Викликає інтерес і практика надання переважного значення справлянню непрямих податків. Не можна не звернути увагу й на суспільне значення практики введення у певних умовах і в певний час одноразового державного загальногромадянського податку, що мав у кожному конкретному випадку, що диктувався життям, чітко визначене цільове призначення. Проглядається також прагнення до упорядкування і встановлення певної системи оподаткування.

Не можна не відзначити, що за всіх специфічних особливостей того часу фінансова система в часи НЕПу спиралася на практику оподаткування дореволюційної Росії і відтворювала ряд її рис.

Надалі фінансово-економічна система нашої країни зазнала різких змін. Було взято курс на перехід від податків до адміністративних методів вилучення прибутку підприємств й перерозподіл фінансових ресурсів через бюджет країни. Цілковита централізація коштів і відсутність будь-якої самостійності підприємств у вирішенні фінансових питань позбавляли останніх усякої ініціативи і поступово підводили країну до фінансової кризи.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є податкове законодавство України, а також фінансові механізми оподаткування підприємств.

Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є податки підприємств.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні інституту оподаткування юридичних осіб в динаміці його розвитку в економіці України.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити поняття та функції податків, їх класифікацію;

– дослідити податки на споживання, їх суть, призначення, склад;

– розкрити суть податку на прибуток підприємства;

– дослідити інші податки з юридичних осіб, їх види і розвиток в умовах переходу до ринку.

Закрыть

Роль налогов в финансах предприятий

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.