Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. Поняття, причини і види дефіциту бюджету та державного боргу.. 5

1.1. Поняття, причини виникнення та види бюджетного дефіциту.. 5

1.2. Державний борг та його види.. 13

1.3. Особливості впливу дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку   16

РОЗДІЛ 2. Взаємозв’язок дефіциту державного бюджету та державного боргу.. 25

2.1. Аналіз дефіциту державного бюджету України.. 25

2.2. Аналіз загального обсягу державного боргу України.. 30

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ   35

3.1. Макроекономічні методи ліквідації дефіциту бюджету.. 35

3.2. Досвіт зарубіжних країн у оптимізації дефіциту бюджету.. 37

ВИСНОВКИ.. 43

ЛІТЕРАТУРА.. 45

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Бюджетний дефіцит – це перевищення видатків бюджету над його доходами. Це показник негативних явищ в економіці, що зумовлюють інфляцію грошової одиниці. Причинами виникнення дефіциту є:

– спад виробництва, зниження ефективності функціонування окремих галузей;

– несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або її технічного переоснащення;

– великі воєнні витрати; інші об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на економічну й соціальну політику держави.

Бюджетний дефіцит потребує вжиття енергійних заходів держави щодо його ліквідації. Насамперед це скорочення витрат бюджету, однак це шлях досить складний. Реальнішими та доцільнішими є зміни в податковій і кредитній політиці, які призвели б до пожвавлення економічного життя, передусім до зростання виробництва та його ефективності. В іншому разі дефіцит бюджету стає додатковим найбільш несправедливим податком із населення. Бюджетний дефіцит – явище майже постійне в економіці кожної держави, тому важливого значення набувають його розміри та методи ліквідації. Бездефіцитний бюджет – об'єктивна вимога економічного розвитку держави.

Однак нині в більшості країн світу дефіцит бюджету становить від 15% до 2% валового внутрішнього продукту при середньосвітовій його величині 4,5%. Існує тенденція до стабілізації бюджетного дефіциту у середньосвітовому вимірі 4-5%. Слід зазначити, що розмір бюджетного дефіциту, який перевищує 5% валового внутрішнього продукту, призводить до різкого зниження інвестиційної активності, що переростає в подальшому в різні форми кризових явищ.

Таким чином, важливість проблеми, що винесена в заголовок курсової роботи, для повноцінного і неперервного розвитку економіки будь-якої країни зумовлюють актуальність дослідження саме цієї теми в сучасних умовах.

Об’єктом дослідження курсової роботи є проблема вивчення фінансових основ економіки України з точки зору відносин на рівні бюджету держави.

Предметом дослідження курсової роботи є бюджетний дефіцит та державний борг та шляхи їх подолання.

Метою курсової роботи є теоретичне дослідження зваємозв’язку дефіциту державного бюджету та державного боргу України.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– дослідити поняття бюджетного дефіциту та державного боргу;

– охарактеризувати вплив дефіциту бюджету і державного боргу на національну економіку;

– дослідити розв’язання проблеми бюджетного дефіциту та державного боргу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Взаимосвязь дефицита государственного бюджета и государственного долга

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.