Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Організація вантажного автомобільного транспорту, вантажних перевезень і їх народногосподарське значення. 5

1.1. Сутність основних понять. 5

1.2. Вантажні автомобільні перевезення в системі транспортної системи. 7

1.3. Структура організації вантажних перевезень. 11

Розділ ІІ. Аналіз та шляхи удосконалення транспортного обслуговування діяльності організації, на прикладі ТзОВ “Транс-Експо-Сервіс.”. 21

2.1. Загальна характеристика ТзОВ “Транс –Експо- Сервіс”. 21

2.2. Юридичний статус ТзОВ "Транс-Експо-Сервіс". 24

2.3. Фінансове положення ТзОВ "Транс-Експо-Сервіс". 28

Розділ ІІІ. Заходи що до удосконалення. 31

3.1. Вдосконалення організаційних структур управління. 31

3.2. Вдосконалення транспортної інфраструктури (дороги і ін.) 36

3.3. Раціоналізація маршрутів автомобільних вантажних перевезень. 39

Висновок. 42

Перелік посилань. 45

Додатки. 47

Вступ

Рівень розвитку транспортної системи держави — одна з найважливішихознак її технологічного прогресу і цивілізованості. Потреба у високорозвинутій транспортній системі ще більш посилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає базисом для ефективного входження України в світову спільноту та займання в ній місця, яке відповідає рівню високорозвиненої держави.

Об'єктивні умови трансформаційних процесів в розвитку України обумовлюють її націленість на входження в світову економічну систему і перш за все — на економічну інтеграцію з провідними західноєвропейськимидержавами. Цей процес, безумовно, приведе до зростання товарообміннихоперацій між країнами, що співробітничають. Крім того, геостратегічнерозташування України, дозволяє їй бути вигідним мостом для транзитних перевезень товарів і пасажирів між державами Європи, Азії і Близького Сходу.

Однієї з визначальних систем, що забезпечують вантажні і пасажирські перевезення на території України, є транспортнасистема, до якої в ринкових умовах пред'являються високі вимогивідносно якості, регулярності і надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів і безпеки перевезення пасажирів, термінів і вартостідоставки. Відповідно до цього стан транспортних комунікацій України повинен відповідати вимогам європейської інтеграції.

Найважливішим показником інтеграції транспортної системи України є раціональне використання існуючих транспортних мереж, реалізація переваг їх географічного розташування і комунікаційної здатності, що забезпечує найкоротший шлях сполучення європейських країн із Східним і Азіатським континентами. Але щоб транспортні системи України щонайшвидше перетворилися в транспортні системи світового рівня, необхідно здійснити комплексну модернізацію всієї транспортної галузі.

В ринкових умовах важливою вимогою споживача транспортних послуг є своєчасна і якісна доставка вантажу. Виконати задані умови представляється можливим із застосуванням логістики, тобто управляючого алгоритму, який за допомогою різних економіко-математичних методів дозволяє оптимізувати роботу окремих елементів транспортного процесу і об'єднати ці елементи в єдину систему. Недостатній розвиток в Україні логістичних прогресивних транспортно-технологічних систем перевезень призводить до збільшення транспортних витрат, отже, до втрати ринку.

Непроста економічна ситуація в нашій країні, вимагає від працівників автомобільного транспорту підвищеної уваги при вирішенні питань організації і управління автомобільними перевезеннями. При вирішенні цих серйозних задач виникає необхідність підвищення точності планування, аналізу і економічної оцінки роботи як крупних транспортних систем, так і окремих автомобілів. Тільки на основі точних розрахунків і аналізу можлива розробка раціональних ресурсозберігаючих схем перевезення вантажів. Вірне економічне рішення є заставою успішного розвитку автотранспортного підприємства і отримання ним стабільного прибутку.

Таким чином, вибрана тема роботи є достатньо актуальної.

Метою роботи є дослідження організації вантажних автомобільних перевезень і розробка шляхів вдосконалення в цьому напрямі.

Виходячи з поставленої мети, предметом роботи є система вантажних автомобільних перевезень України.

В роботі використані монографії таких авторів, як Ковалєв В.П. [11], Ходош М.С [22] і ряду інших авторів. При написанні роботи використовувалися також різні довідники і періодичні видання.

Дана робота досліджує існуючу організацію вантажних перевезень в Україні і пропонує шляхи вдосконалення вантажних перевезень.

Закрыть

Анализ и пути совершенствования транспортного обслуживания деятельности организации (на примере ООО "Транс-Экспо-Сервис")

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.