Зміст

Вступ

1. Формування доходів і видатків бюджетної установи

2. Аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.1. Аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи

2.2. Параметричний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.3. Прогнозний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

3. Шляхи оптимізації доходів і видатків бюджетної установи

Висновки

Список літератури

Додатки

Додаток № 1

ЗВІТ

про виконання загального фонду кошторису установи

за минулий рік

за ДКУД---------

Установа ____________________________________за ЄДРПОУ|------------|

Територія ___________________________________за КОАТУУ|------------|

Галузь (вид діяльності)______________________за ЗКГНГ|------------|

Код та назва відомчої класифікаціїза СПОДУ|------------|

видатків головного розпорядника коштів _______--------------

Код та назва програмної класифікації

видатків державного бюджету __________________

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн.

Форма N 2д

Показники КЕКВ Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміт асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшлокоштів за рік Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець року
Видатки - усього
456856 456856

422073,8 422073,8 424863,5
у тому числі Поточні видатки 1000 438856 438856

412773,8 412773,8 415763
Видатки на товари |і послуги 1100Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 324150 324150

317667 317667 324150
Нарахування на заробітну плату 1120 31455 31455

31455 31455 31455
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 25051 25051

20541,82 20541,82 23798,45
Видатки на відрядження 1140 3600 3600

2160 2160 3600
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходиспеціальногопризначення, що мають загальнодержавнезначення 1150Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 54600 54600

40950 40950 32760
Капітальні видатки 2000 18000 18000

9300 9300 9100
Придбання основного капіталу 2100Придбанняобладнання і предметів довгострокового користування 2110 4000 4000

1600 1600 2800
Капітальнийремонт, реконструкція та реставрація 2130 14000 14000

7700 7700 6300
Нерозподілені видатки 3000Кредитування за вирахуванням погашення 4000Інші видатки 5000Додаток № 2

ЗВІТ

про виконання загального фонду кошторису установи

за звітний рік

за ДКУД---------

Установа ____________________________________за ЄДРПОУ|------------|

Територія ___________________________________за КОАТУУ|------------|

Галузь (вид діяльності)______________________за ЗКГНГ|------------|

Код та назва відомчої класифікаціїза СПОДУ|------------|

видатків головного розпорядника коштів _______--------------

Код та назва програмної класифікації

видатків державного бюджету __________________

Періодичність: річна

Одиниця виміру: грн.

Форма N 2д

Показники КЕКВ Затверджено кошторисом на рік План асигнувань на звітний період Ліміт асигнувань звітного періоду Залишок на початок року Надійшло коштів за рік Касові видатки Фактичні видатки Залишок на кінець року
Видатки - усього
432964 432964

401795 401795 399316,1
у тому числі Поточні видатки 1000 422695 422695

396343,5 396343,5 394367,5
Видатки на товари |і послуги 1100Оплата праці працівників бюджетних установ 1110 311825 311825

305588,5 305588,5 311825
Нарахування на заробітну плату 1120 27510 27510

27510 27510 27510
Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 1130 12950 12950

10619 10619 12302,5
Видатки на відрядження 1140 1210 1210

726 726 1210
Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходиспеціальногопризначення, що мають загальнодержавнезначення 1150Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1160 69200 69200

51900 51900 41520
Капітальні видатки 2000 10269 10269

5451,5 5451,5 4948,6
Придбання основного капіталу 2100Придбанняобладнання і предметів довгострокового користування 2110 1310 1310

524 524 917
Капітальнийремонт, реконструкція та реставрація 2130 8959 8959

4927,5 4927,5 4031,6
Нерозподілені видатки 3000Кредитування за вирахуванням погашення 4000Інші видатки 5000Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ сметы доходов и расходов бюджетного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.