Зміст

Вступ

1. Формування доходів і видатків бюджетної установи

2. Аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.1. Аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи

2.2. Параметричний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.3. Прогнозний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

3. Шляхи оптимізації доходів і видатків бюджетної установи

Висновки

Список літератури

Додатки

3.Шляхи оптимізації доходіві видатківбюджетної установи

Отже, в період переходу економіки України до ринкових відносин, з розвитком господарської самостійності навіть державних під­приємств та організацій значно збільшується роль і значення своєчас­ного та якісного аналізу фінансової діяльності установи, управління нею.

Крім того, поєднання бюджетного фінансування і комерційної діяльності сприяє більш раціональному використанню не лише бюджетних асигнувань, але й коштів інших джерел фінансування, що надходять на потреби установи невиробничої сфери.

У зв’язку з цим неабиякого значення набуває слушне управлінське рішення. Аналітичним обґрунтуванням такого рішення і є фінансовий аналіз, який базується на вивченні фінан­сових результатів діяльності підприємства та руху його наявних коштів, постійного відстеження тенденцій зміни показників виконання кошторису установи.

У нашому випадку для виявлення позитивних та негативних тенденцій та формування пропозиції по вдосконаленню роботи установи аналітичні дані зведемо у таблицю 3.

Таблиця 3

Аналіз тенденцій зміни показників виконання кошторису установи

Показники Тенденція Оцінка тенденції Вплив на основні показники діяльності Пропозиції по оптимізації
1. Оплата праці працівників бюджетних установ До зростання Позитивна Позитивний Дана стаття є захищеною, а це означає, що обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового її забезпечення бюджетними коштами. Збільшення фінансування даної статті при зростанні кількості працівників установи може означати, що знизилась тарифікація оплати праці. Проте слід мати на увазі постійне зростання суми законодавчо встановленої суми мінімальної заробітної плати.
2.Нарахування на ЗП До зниження Негативна Негативний Дана стаття також є захищеною і розмір її фінансування напряму залежить від розміру фінансування оплати праці працівників бюджетної установи.
3. Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ До зниження Негативна Негативний У разі недостатності фінансування даної статті для нормальної роботи установи потрібно вести суворий контроль за раціональним і економічним використанням усіх матеріальних цінностей, необхідних для функціонування установи: канцтоварів, облікових документів і регістрів, господарських матеріалів, продуктів харчування, МШП, постільної білизни, спецодягу, книг для бібліотек тощо.
4. Видатки на відрядження До зростання Позитивна Позитивний Збільшення відряджень свідчить як про можливу диверсифікацію діяльності так і про її можливе розширення, якщо відрядження носять цільовий, навчальний (науковий, з метою запозичення досвіду) характер, якщо ж ні – вжити заходів про появу таких відряджень в установі.
5.Оплата комунальних послуг і енергоносіїв До зростання Позитивна Позитивний При збільшенні обсягів діяльності відповідно зростають отримані комунальні послуги та спожиті енергоносії, але варто взяти до уваги і зростання законодавчо встановлених тарифів. Для ефективного витрачання спожитих послуг потрібно стежити за раціональністю їх витрачання задля усунення можливості невиправдиних витрат.
6.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування До зростання Позитивна Позитивний Дані видатки не є першочерговими, вони можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. В даній ситуації збільшення фінансування по статті свідчить, що невідкладні витрати повністю забезпечені коштами і установа має можливість придбати нове обладнання і предмети довгострокового користування.
7. Капітальний ремонт реконструкція та реставрація До зниження Негативна Негативний Видатки на капітальний ремонт приміщень тощо, не є першочерговими, і можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. Зменшення фінансування по статті свідчить, що установа або не має можливості провести капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію або не має в цьому потреби. Проте працівникам слід постійно бережно ставитись до майна організації, щоб унеможливити здійснення айвих ремонтних робіт, а відтак зменшення зайвих видатків.
8.Видатків загального фонду, всього До зростання Позитивна Позитивний Навіть за позитивної ситуації, потрібно постійно стежити, виявляти і мобілізовувати внутрішньогосподарські резерви покращення використання ресурсів і фінансування.
9.Видатки спеціального фонду, всього До зростання Позитивна Позитивний За наявності коштів спеціального фонду в установи є можливість покращити якісні показники роботи, удосконалити систему оплати праці, зміцнити матеріальну базу. Тому постійно слід активніше запроваджувати комерційні відносини, зокрема, надавати платні послуги, виконувати роботи, реалізовувати продукцію підсобних господарств та ін.


Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ сметы доходов и расходов бюджетного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.