Зміст

Вступ

1. Формування доходів і видатків бюджетної установи

2. Аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.1. Аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи

2.2. Параметричний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

2.3. Прогнозний аналіз доходів і видатків бюджетної установи

3. Шляхи оптимізації доходів і видатків бюджетної установи

Висновки

Список літератури

Додатки

Вступ

Діяльність бюджетних установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, які надаються їм безповоротно, крім тоговони працюють не заради отримання прибутку, а для задоволення соціальних, культурних та інших потреб суспільства.

Враховуючи всю специфіку їх діяльності і те, що бухгалтерський облік та аналіз виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ суттєво відрізняється від обліку та аналізу господарської діяльності підприємств виробничої сфери, тому питання всебічного вивчення та детального аналізу діяльності таких організацій на сьогоднішній день є досить актуальним явищем.

Метою написання даної роботи є поглиблення теоретичних знань і практичних навичок з дисципліни “Аналіз бюджетних установ”, можливості застосування набутих знань з методики аналізу, узагальнення цифрового матеріалу, підготовка до роботи за спеціальністю.

Написання розрахункової роботи передбачає проведення аналізу у певній логічній послідовності, які розбиті по розділах і підрозділах даної роботи.

Написання розрахункової роботи передбачає проведення аналізу у такій послідовності:

аналіз фінансування установи (тобто за рахунок коштів якого фонду воно здійснюється: загального чи спеціального), аналіз затверджених кошторисом видатків загального та спеціального фондів, прогнозний аналіз затверджених кошторисом видатків;

аналіз структури і динаміки доходів і видатків бюджетної установи;

проведення параметричного аназілу виконання кошторису установи (анліз відповідних коефіцієнтів та вплив різниз факторів на них);

проведення прогнозного аналізу виконання кошторису (планування величини видатків на наступний період);

вказати шляхи оптимізації доходіві видатківбюджетної установи.

При проведенні аналізу по наведеному вище порядку передбачається визачення причин, що призвели до відхилень по певних статтях та показниках.

Для написання розрахункової роботи потрібно грунтовно опрацювати документацію, на основі якої проводиться аналіз, розглянути теоретичні основи щодо бюджетного фінансування та видатків: затверджених кошторисом, касових та фактичних.


Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ сметы доходов и расходов бюджетного учреждения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.