Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 4

1.1. Значення і завдання вивчення споживчого попиту. 4

1.2. Види попиту та чинники, що впливають на його зміни. 5

1.3. Методи вивчення споживчого попиту в магазині 7

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ ПОКУПЦІВ В РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «НАТАЛКА-ТРЕЙД». 11

2.1. Характеристика підприємства роздрібної торгівлі 11

2.2. Вивчення споживчого попиту на товари на прикладі роздрібного торгівельного підприємства. 15

2.3. Стимулювання опиту на товари в торгівельному підприємстві 21

2.4. Реклама як основний засіб стимулювання попиту. 25

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 36 

ВСТУП

У сучасних умовах переходу до ринку в країні одержала широку популярність ринкова концепція управління виробництвом і збутом названа маркетингом. Маркетинг характеризується системним підходом до виробничо-збутової діяльності з чітко поставленою задачею – виявлення і перетворення купівельної спроможності споживача в реальний попит на визначений товар і повне задоволення цього попиту, забезпечення намічених прибутків.

Маркетингові дослідження повинні відігравати першорядну роль при відкритті нового бізнесу чи посиленні існуючих позиції фірми на ринку. Потрібно знати, наскільки дорого обходяться підприємству маркетингові прорахунки. Фінансовий крах компанії на 50% обумовлений низьким рівнем ринкових досліджень і тільки 7% недостачею фінансових ресурсів.

Багато керівників вважають, що вони досить глибоко знають той ринок, на якому працюють, і проблеми зі збутом відносять до об'єктивних, але насправді ці причини можна змело віднести до суб'єктивних. Досвід показує, що на більшості малих і середніх підприємств важко одержати відповідь на питання: “Яка асортиментна політика вашого підприємства? На які сегменти ринку орієнтована реалізація вашої продукції?“ і т.д.

В основному серйозно займаються маркетингом тільки великі торгові фірми. Проведення досліджень – “річ” досить дорога, але ефект від правильно проведених досліджень набагато більший. Одним із ключових напрямків маркетингового дослідження є вивчення споживчого попиту для підприємства роздрібної торгівлі.

Метою курсової роботи є вивчення попиту покупців у роздрібній торгівлі на прикладі конкретного торгового підприємства.

У курсовій роботі необхідно вирішити наступні завдання:

- показати роль роздрібної торгівлі в економіці;

- розкрити поняття споживчого попиту в роздрібній торгівлі;

- дослідити фактори, що формує обсяг роздрібного обороту;

- визначити заходи щодо збільшення попиту покупців у роздрібній торгівлі.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять базові концепції сучасної теорії економіки. 

Закрыть

Организация изучения спроса покупателей в розничном предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.