Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

Вступ 3

Розділ 1. Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності 4

1.1. Підприємництво як сучасна форма господарювання 4

1.2. Принципи здійснення, форми, типи і моделі підприємницької діяльності    12

1.3. Роль і значення підприємництва в економіці 16

Розділ 2. Типи професійної підприємницької діяльності 18

2.1. Виробнича підприємницька діяльність 19

2.2. Посередницька підприємницька діяльність 21

2.3. Підприємництво у фінансовій сфері 27

2.3.1. Суб'єкти підприємництва фінансового спрямування 27

2.3.2. Ринок фінансових ресурсів 29

Розділ 3. Основні функції підприємництва та комплексна характеристика його сучасної сутності 32

Висновки 37

Використана література 39

Вступ

Народне господарство будь-якої країни – це складна економічна система, в якій виділяють різні сфери (наприклад, матеріального та нематеріального виробництва), галузі, підприємства та їх філіали, де працюють мільйони робітників десятків тисяч професій. Первинною ланкою цього складного організму є підприємства, на яких зайнято від 1–2 чоловік до декількох сот тисяч працівників. Підприємства тісно пов'язані між собою різними видами економічних зв'язків: технологічних, техніко-економічних, фінансових, управлінських, власницьких та ін. З погляду власності найдосконалішою для їх взаємодії є акціонерна форма.

Серед багатьох чинників соціально-економічного прогресу у більшості країн світу, в тому числі в Україні, важливу роль у сучасних умовах відіграють підприємництво та суб'єкти, що його здійснюють, – підприємці. З'ясуванню сутності підприємництва, основних рис підприємця світова економічна наука приділяє увагу протягом майже трьох століть. Проте поняття «підприємництво» (як і всі інші економічні категорії) постійно поповнюється елементами нового змісту, що зумовлює необхідність його системного вивчення. В цьому і полягає актуальність дослідження даної курсової роботи.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи виступають підприємницькі структури в економіці.

Предмет дослідження. Предметом дослідження даної курсової роботи є сутність та функції підприємництва.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні та аналізі сутності та функцій підприємництва.

Метароботи передбачає виконання таких завдань:

1. Розгляд сутнісно-змістової характеристики підприємницької діяльності.

2. Висвітлення типів професійної підприємницької діяльності.

3. Висвітлення основних функцій підприємництва та комплексної характеристики його сучасної сутності.

Закрыть

Основные функции предпринимательства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.