План

1. Зношення основних засобів та його види.

2. Способи відновлення основних засобів

3. Виробнича програма підприємства

4. Визначення потреби робітників

5. Нормування оборотних засобів

6. Норма запасу та її визначення

7. Виробнича потужність підприємства

8. Інновації та її види

9. Характеристика технічного розвитку підприємства

1. Зношення основних засобів та його види.

Основні засоби, що перебувають у власності підприємства, поступово зношуються втрачаючи свою вартість і цінність для власника.

Розрізняють зношення:

1. Фізичне – процес, який відбувається під впливом сил природи та власне процесу праці (гниття дерев’яних частин, корозія металу), результатом якого є матеріальний знос основних засобів; знаходиться в прямій залежності від навантаження чи завантаження основних засобів, рівня організації виробництва, кваліфікації робітників і медичних умов.

2. Моральне (економічне)- невідповідність наявних на підприємстві конкретних основних засобів сучасним рівням аналогічної техніки чи технології її виготовлення, зниження економічної доцільності їх споживання.


2. Способи відновлення основних засобів

Відтворення основних засобів — це процес їх безперервного поновлення (відновлення). Відтворення буває просте та розширене. Просте відтворення основних засобів — це їх відновлення в тому самому обсязі, у якому вони були зношені та вибули. Воно здійснюється шляхом заміни окремих зношених частин основних засобів шляхом ремонтів або придбання нових засобів на заміну зношених. Головним джерелом простого відтворення основних засобів в умовах переходу до ринкових відносин є амортизаційні відрахування.

Ремонт основних фондів — це усунення ушкоджень, поломок, вад основних засобів з метою відновлення їх експлуатаційних якостей. Розрізняють поточний, середній і капітальний ремонти основних засобів.

Поточний ремонт — це ремонт, при якому заміняються зношені деталі машин, устаткування, ліквідуються незначні дефекти, несправності і поломки з метою підтримки в робочому стані машин, устаткування тощо.

Середній ремонт — це ремонт, при якому заміняються зношені деталі, вузли, конструкції обмеженої номенклатури без повного розбирання об'єкта, що ремонтується.

Капітальний ремонт — це ремонт, що передбачає повне розбирання об'єкта, що ремонтується, заміну всіх зношених вузлів, деталей, конструкцій тощо з метою відновлення робочого ресурсу, поліпшення експлуатаційних показників об'єкта, що ремонтується

Ступінь оновлення основних засобів вимірюється відношенням суми основних засобів, що надійшли за аналізований період до їх кількості на кінець року.


3. Виробнича програма підприємства

Виробнича програма підприємства - це система планових завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості у встановлені строки згідно угодам постачання. (Номенклатура - перелік назв окремих видів продукції, асортимент - різновиди виробів в межах даної номенклатури).

Виробнича програма підприємства є планом виробництва та реалізації продукції та основним розділом плану господарсько-фінансової діяльності підприємства. Вона визначає:

- обсяги випуску продукції; - номенклатуру продукції; - асортимент продукції; - кількість;

- якість; - строки; - вартість продукції.

Задачі розроблення виробничої програми на підприємстві наступні:

1) найбільш повне використання виробничих потужностей та ресурсного потенціалу підприємства;

2) забезпечення стійких темпів зростання випуску продукції як у вартісних, так і у натуральних показниках;

3) формування номенклатури та асортименту, підвищення якості продукції з урахуванням попиту та дій конкурентів.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Экономика предприятия 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.