План

1. Класифікація персоналу підприємства

2. Показники чисельності працівників на підприємстві

3. Показники руху працівників підприємства

4. Якісні характеристики працівників підприємства

5. Баланс робочого часу (таблиця №4 у курсовій)

6. Характеристика виробничих засобів як елементів виробничого процесу

7. Поняття та склад оборотних засобів

8. Поняття та класифікація основних засобів.

9. Оцінка основних засобів.

5. Баланс робочого часу (таблиця №4 у курсовій)

1. Баланс робочого часу – система показників, які характеризують рівень використання персоналом підприємстваробочого часу відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку за певний календарний період (місяць, квартал, рік). ЯК ВИЗНАЧАТИ:1. Баланс робочого часу – це сума всіх виходів і невиходів на роботу незалежно від причин (відпустка, святкові, вихідні дні). 2. Визначається множенням середньоспискового числа працюючих на повне календарне число днів у періоді. 3. Щоб одержати баланс робочого часу у людино-годинах, отриману величину множать на встановлену тривалість робочого дня. 4. Визначають також максимально можливий фонд робочого часу. Робочий день – це міра робочого часу, що характеризує не лише тривалість, а й напруженість праці. Період робочого часу поділяють на необхідний і додатковий. Тривалість робочого часу визначається соціально-економічними факторами, впливає на рівень продуктивності праці, величину безробіття, розмір реальної заробітної плати. Скорочення тривалості робочого часу пов'язане передусім із зростанням інтенсифікації праці. Баланс робочого часу також передбачає забезпечення пропорційності між нормальною тривалістю робочого дня й оптимальною інтенсивністю праці. 2. Баланс робочого часу можна розглядати і як період, упродовж якого працівник безпосередньо впливає на предмети праці, щоб отримати готовий продукт. Загальний баланс робочого часу може скорочуватися за рахунок впровадження високоефективного обладнання, вдосконалення технологій, покращання організації виробництва і праці загалом


6. Характеристика виробничих засобів як елементів виробничого процесу

Виробничий процесце процес взаємодії елементів виробництва на підприємстві, який направлений на перетворення вхідної сировини (матеріалів) в готову продукцію.

Складовими ВП є:

1. Праця як свідома діяльність людей,

2. Предмети і засоби праці (основні і оборотні засоби)

3. Природні процеси (біологічні, хімічні, фізичні)


7. Поняття та склад оборотних засобів

Оборотні засоби – це частина засобів виробництва, котра цілком споживається у кожному наступному процесі виробничого циклу та виступає матеріальною основою нової продукції. Оборотний капітал = оборотні засоби + оборотні кошти.

Оборот. засоби у вироб-ому процесі перебувають у такому вигляді:

1. Виробничі запаси (сировина, покупні напівфабрикати, тара, паливо)

2. Незавершене вироб-во (предметі праці, що знаходяться у вироб-ві на різних етапах обробки в підрозділах під-ва)

3.Напівфабрікати власного виготовлення (предмети праці, обробка яких ще незавершена на одному з підрозділів, але які підлягають подальшій обробці)

Вартість оборотних засобів повністю включається у собівартість продукції, оскільки у вироб-ві не використ-ся ДВІЧІ!

Структура оборотних засобів – це співвідношення між окремими групами/елементами оборотних засобів і загальним їх обсягом, вираженим у % або балах.

На структуру впливають:

1. Форма організації вироб-ва;

2. тип вироб-ва

3. тривалість технологічного циклу

4. Умови постачання

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Экономика предприятия 6

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.