План

1. Класифікація виробничих підрозділів підприємства.

2. Класифікація виробничих процесів.

3. Принципи організації виробничого процесу.

4. Характеристика одиничного виробництва

5. Характеристика серійного виробництва

6. Характеристика масового виробництва

7. Виробничий цикл та його структура

8. Потоковий метод організації виробництва

1. Класифікація виробничих підрозділів підприємства.

У залежності від того який підрозділ є основною структурною виробничою одиницею підприємства, розрізняють цехову, безцехову, корпусну й комбінатську виробничу структуру.

Цех — це відособлена в технологічному й адміністративному відношенні ламка підприємства, у якій виготовляється повністю той або інший продукт або виконується певна кінцева стадія з вироблення продукту.

За характером діяльності цехи поділяються на:

— основні, що виробляють генеральну продукцію;

— допоміжні (енергетичні, ремонтні, інструментальні й ін.);

— обслуговуючі цехи й господарства, що виконують операції з транспортування й зберігання матеріально-технічних ресурсів і готової продукції;

— побічні цехи, що виготовляють продукцію з відходів основного виробництва, або ті, що утилізують відходи;

— експериментальні (дослідницькі) цехи.

Основні цехи діляться на заготівельні (спеціалізуються на виробництві заготівель), обробні (механообробні, деревообробні, термічні й ін.) і складальні (агрегатної й остаточної зборки виробів з деталей і вузлів, виготовлених на інших підприємствах).

Відомі два типи виробничої структури підприємства: предметний, технологічний.

Ознакою предметної структури є спеціалізація цехів на виготовленні певного виробу або групи однотипних виробів.

Ознакою технологічної структури є спеціалізація цехів підприємства на виконанні певної частини технологічного процесу або окремої стадії виробничого процесу. Наприклад, наявність ливарного, ковальсько-пресового, штампувального, механічного й складального цехів на машинобудівному заводі.

На практиці часто зустрічається змішана виробнича структура, за якої частина цехів спеціалізована технологічно, а інша — предметно.

На підприємствах із простим виробничим процесом застосовується безцехова виробнича структура, основою побудови якої є виробнича ділянка — сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція.

При корпусній виробничій структурі основним виробничим підрозділом великого підприємства є корпус, у який об’єднані кілька однотипних цехів.

На підприємствах із багатостадійними процесами виробництва й комплексною переробкою сировини (металургійна, хімічна, текстильна промисловість) використовується комбінатська виробнича структура. Її основу складають підрозділи, що виготовляють технологічно завершену частину готового виробу (чавун, сталь, прокат).

Загальну структуру підприємства представляє сукупність усіх виробничих, невиробничих (з обслуговування працівників і членів їхніх родин) і управлінських підрозділів підприємства.


2. Класифікація виробничих процесів.

Перш за все, процеси можуть поділятися за відношенням до виробленої продукції:

1.Основні — на базі яких, власне, і виробляється продукція підприємства.

2.Допоміжні — забезпечують нормальну і безперебійну роботу основних. Приміром, будівельно-монтажні роботи, вироблення енергії, виробництво запасних частин, комплектуючих, додаткових інструментів. Результати їх діяльності «підтримують» виробництво продукції, що є предметом спеціалізації підприємства.

3.Обслуговуючі забезпечують взаємозв’язок між основними і допоміжними. До таких можуть бути віднесені складські, логістичні, вантажно-розвантажувальні, транспортні, контрольні, комплектувальні процедури.

4.Побічні. Охоплюють процеси переробки та утилізації відходів.

2. З точки зору характеру протікання процеси можуть бути розділені на перериваним і безперервні.

Перериваним (дискретні), усередині яких етапи виробничого процесу розділені часовими інтервалами.

Безперервні види виробничих процесів припускають відсутність розривів між технологічними операціями.

ІІІ. За ступенем автоматизації відрізняють процеси:

1) ручні;

2) механізовані;

3) автоматизовані;

4) автоматичні.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Экономика предприятия 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.