План

1. Розкрийте суть таких основних означень: екологія, природа, природні ресурси, екологічна система, антропологічна діяльність, моніторинг.

2. Охарактеризуйте основні складові природи і їх екологічне значення.

3. Біосфера, компоненти біосфери і їх прояв.

4. Жива речовина, її ознаки, компоненти живої речовини.

5. Основні екологічні категорії

6. Фотосинтез, результати фотосинтезу.

8. Структури в біосфері: біологічні структури, трофічні структури.

9. Сучасна екологічна кризова ситуація, її ознаки

 Практичне завдання

 Поясніть суть таких означень: штучна аерація, флотація, очистка води, способи очистки.

 Проаналізуйте сучасний непомірний антропогенний тиск людства на природу.

 Задача.

Список використаної літератури

3. Задача.

Задача. Розрахуйте забруднення території перед лісосмугою сполуками свинцю (Pb1) за таких умов: ефективність захисту території лісосмугою становить DPb=27 мг/кг, забруднення за лісосмугою Pbл=11 мг/кг. Розрахуйте ефект захисту території лісосмугою e у %.

Висновок: ефект захисту території лісосмугою становить 71% і відповідає санітарним вимогам.


Список використаної літератури

1.Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. — К.: Либідь. 1995. — 368 с.

2.Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: „Афіша”, 2000. – 272 с.

3.Екологічний словник: Навч. посібник /В.В.Прежко та ін. – Харків: ХДАМГ, 1999. – 416 с.

4.Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. – 248 с.

5.Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології, - К.: МАУП, 2000. – 238 с.

6.Кучерявий В.П. Екологія, - Львів: Світ. - 500 с.

7.Основи екології та соціоеколотії. // Навч. посібн. під. ред. Назарука М.М. — Львів, 1997. — 210 с. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Основы экологии 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.