План

1. Підрядні тендери та контракти на будівництво, їх зміст, необхідність та значення

2. Власний капітал, його склад і формування

3. Зведення, кошторисний розрахунок вартості будівництва, його зміст і порядок розробки

4. Джерела фінансування інвестиційних проектів, їх склад та визначення

5. Аналіз ринку, його мета і методи

6. Визначення ставок відсотку для дисконтування грошового потоку проекту

Підрядні тендери та контракти на будівництво, їх зміст, необхідність та значення

Порядок організації та проведення торгів (тендерів) в Україні на виконання робіт і послуг вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями усіх форм власності під час будівництва нових об'єктів та споруд виробничого і невиробничого призначення, розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих підприємств, реставрації пам'яток архітектури і містобудування та капітального ремонту об'єктів і споруд (далі - будівництво).

Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у такому значенні:

акцепт - письмове повідомлення замовником переможця торгів (тендерів), яке засвідчує прийняття його тендерної пропозиції і згоду на її оплату;

альтернативна пропозиція - пропозиція, яка може бути подана додатково у складі тендерної пропозиції (оферти), якщо це передбачено умовами торгів (тендерів), і має відмінності від пропозиції, розробленої відповідно до тендерної документації;

відкриття торгів (тендерів) - дата, час та місце розкриття тендерних пропозицій;

закриття торгів (тендерів) - дата підписання договору (контракту) на виконання замовлення між замовником і переможцем торгів (тендерів), а у разі відхилення замовником усіх тендерних пропозицій - дата затвердження замовником відповідного протоколу тендерного комітеті;

замовлення - роботи та послуги, виконання яких передбачається під час будівництва;

замовник - підприємство, установа чи організація всіх форм власності, які проводять торги (тендери) та укладають контракт з переможцем;

запрошення до торгів (тендерів) - об'ява або лист до підрядників із запрошенням взяти участь у торгах (тендерах);

конкурентні переговори - спосіб розміщення замовлення на будівництво, який застосовується замовником у разі, коли після проведених торгів (тендерів) замовлення залишилося не розміщеним;

організатор - юридична особа, якій замовник може доручити на договорних засадах організацію, підготовку та проведення торгів (тендерів);

підрядник - юридична особа, в томучислі іноземна, яка спроможна виконати замовлення, передбачене умовами торгів (тендерів);

генеральний підрядник - переможець торгу (теплеру), на якого покладено згідно з контрактом відповідальність за виконання замовлення і який для цього може залучати m договірних засадах інших підрядників (субпідрядників);

попередня кваліфікація підрядників - визначення їх можливостей виконати замовлення та доцільності запрошення їх до участі у торгах (тендерах);

претендент - підрядник, який офіційно подав заяву про бажання взяти участь у торгах (тендерах) з виконання замовлення;

тендерна документація - підготовлений замовником комплект документів, необхідних для підготовки тендерних пропозицій у визначений строк, що включаєінформацію про умови і процедуру проведення торгів (тендерів);

тендерне забезпечення - надана претендентом замовнику гарантія виконання зобов'язань, що виникають у зв'язку з поданням ним тендерної пропозиції, яка може бутиподана у вигляді векселя банку, державних облігацій, банківської гарантії, гарантійного листа або чека з написом про прийняття його до платежу прийнятним для замовника банком, що підлягає оплаті за розпорядженням замовника;

тендерна пропозиція (оферта) - поданий претендентом комплект документів, розроблених відповідно до тендерної документації, що містить пропозиції та умови, на яких претендент згоден виконати замовлення;

тендерний комітет (тендерна комісії) - постійний або тимчасовий орган, який формується замовником для підготовки та проведення торгів (тендерів);

торги (тендери) - форма розміщення замовлення па будівництво, яка передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції (оферти) за критеріями, що встановлюються замовником;

ціна тендерної пропозиції (оферти) - ціна, розрахована претендентом, за яку він згодний виконати замовлення.

Тендерні процедури, передбачені цим Положенням, не застосовуються у разі, коли:

замовлення не могло бути передбачене заздалегідь і потребує негайного виконання;

замовлення становить державну таємницю або пов'язане з інтересами національної оборони і національної безпеки;

об'єкти будуються господарським способом;

міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Положенням;

будівництво здійснюється за згодами щодо іноземних кредитів, які надаються під гарантії Кабінету Міністрів України міжнародними фінансовими організаціями, іноземними фінансово-кредитними установами, що вимагають застосування спеціальних тендерних процедур;

очікувана (розрахункова) вартість будівництва мені не 200 тис. гривень;

інше передбачено актами законодавства.

Рішення про проведення торгів (тендерів) приймається замовником за наявності достатніх інвестицій для здійснення будівництва або документально підтверджених фінансових гарантій щодо своєчасного одержання необхідних для виконання замовлення коштів.

Замовлення на будівництво може розміщуватися шляхом проведення торгів (тендерів) на виконання проекту в цілому, а за значного обсягу робіт - на спорудження комплексів, виконання черг, етапів будівництва, визначених проектною документацією.

Не дозволяється поділ замовлення на частини з метою штучного зменшення вартості замовлення і уникнення проведення торгів (тендерів).

Проведення торгів (тендерів) організує замовник, який не повинен вчиняти дискримінаційних дій щодо підрядників і претендентів.

До участі у торгах (тендерах) не допускаються підрядники або їх участь у торгах (тендерах) може бути припинена у разі, коли вони:

визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство;

перебувають в стадії ліквідації;

припинили свою господарську діяльність;

не мають ліцензії на виконання відповідних робіт в Україні;

подали необ'єктивну інформацію про свою професійну готовність виконати замовлення, а також щодо наявності виробничих потужностей, фінансової надійності.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 27

Бесплатная работа

Закрыть

Проектное финансирование

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.