План

1. Принципи побудови системи оподаткування в Україні.

2. Порядок оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Практичне завдання

Список використаної літератури

1. Принципи побудови системи оподаткування в Україні.

Податкова система – це сукупність податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до цільових фондів, що справляються у встановленому законами України порядку. У більш широкому розумінні податкова система включає правові основи оподаткування, виконавчо-контролюючі органи, порядок розроблення та законодавчого закріплення формальних правил оподаткування, неформальні правила оподаткування. Встановлення й скасування податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до Закону України «Про систему оподаткування» та інших законів України про оподаткування. При цьому Верховна Рада АРК, сільські, селищні і міські ради можуть установлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів. Ставки, механізм справляння податків і зборів, за винятком особливих видів мита й збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, і пільги щодо оподаткування не можуть установлюватися або змінюватися іншими законами України крім законів про оподаткування. Зміни і доповнення до закону «Про систему оподаткування», інших законів України про оподаткування стосовно надання пільг, зміни податків, зборів, механізму їх сплати вносяться до цього закону, інших законів України про оподаткування не пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року. Це правило не застосовується у випадку зменшення розміру ставок податків, зборів або скасування пільг з оподаткування та інших правил, які призводять до порушення правил конкуренції і створення податкових переваг окремим суб’єктам підприємницької діяльності або фізичним особам.

Принципи побудови системи оподаткування є:

Стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;

Стимулювання підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності – введення пільг щодо оподаткування прибутку (доходу), спрямованого на розвиток виробництва;

Обов’язковість – упровадження норм щодо сплати податків і зборів, визначених на підставі достовірних даних про об’єкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;

Рівнозначність і пропорційність – справляння податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку й забезпечення сплати рівних податків і зборів на рівні прибутки та пропорційно більших податків і зборів – на більші доходи;

Рівність, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання (юридичних і фізичних осіб, уключаючи нерезидентів) при визначенні обов’язків щодо сплати податків і зборів;

Соціальна справедливість – забезпечення соціальної підтримки малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно обґрунтованого мінімуму доходів громадян та застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які отримують високі та надвисокі доходи;

Стабільність – забезпечення незмінності податків і зборів та їх ставок, а також податкових пільг протягом бюджетного року;

Економічна обґрунтованість – установлення податків і зборів на підставі показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його доходами;

Рівномірність сплати – установлення строків сплати податків і зборів, ураховуючи необхідність забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджету для фінансування витрат;

Компетенція – установлення та скасування податків і зборів, а також пільг їх платникам здійснюються відповідно до законодавства про оподаткування виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними і міськими радами;

Єдиний підхід – забезпечення єдиного підходу до розробки податкових законів з обов’язковим визначенням платника податку і збору, об’єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору, податкового періоду, ставок податку і збору, строків та порядку сплати податку, підстав для надання податкових пільг;

Доступність – забезпечення дохідливості норм податкового законодавства для платників податків і зборів.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Налоговая система 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.