План

1. Показники оцінки діяльності електронного магазину

2. Поняття віртуального підприємства

3. Електронний продаж і купівля акцій     

3. Електронний продаж і купівля акцій

Саме у сфері біржової торгівлі акціями впровадження ЕТ виробило дійсно революційні зміни. Це пояснюється головним чином тією обставиною, що акції практично ідеально личать для ЕТ. Це гранично стандартизований продукт, реалізація якого не має жодних логістичних проблем, залишково налагоджена система розрахунків. В зв'язку з цим нові інформаційні можливості, які представляє Інтернет, майже ідеально вписалися в технологію біржової торгівлі, що вже була, у свою чергу відкривши для її нові великі можливості.

Використання Інтернет-технологій можна сказати висадили ринок брокерських послуг, понизивши на порядок комісійні за здійснення операцій з цінними паперами і на порядок спростивши процес здійснення цих операцій. Це привело до того, що на фондовий ринок, в першу чергу США, вийшов новий шар інвесторів, який раніше і не подумував про такий бізнес. Поведінка інвесторів нової хвилі в корені відрізнялося від дій професійних біржових спекулянтів. Якщо останні при покупці або продажі акцій тих або інших компаній оцінювали їх прибутковість, різні економічні, політичні і соціальні чинники і так далі, то перші були далекі від такої аналітичної роботи і при ухваленні рішення орієнтувалися головним чином на зростання курсової вартості акцій.

Можна сперечатися, чи є вибухове зростання індекс NASDAQ результатом побудови фінансової піраміди чи ні. Але це явище об'єднує із знаменитою МММ ту обставину, що з'явилися люди, готові заплатити під впливом ажіотажного попиту за товар значно велику ціну, чим він реально стоїть.

В той же час не можна вважати, що різке падіння індексу NASDAQ надасть велику негативну дію на розвиток ЕТ цінними паперами. По оцінках аналітиків, вона піде значно спокійнішим, але поступально, причому не лише в США, але і в інших країнах. Так, прийняття на початку травня 2000 року єдиних правил ЕТ цінними паперами відкрило можливість торгувати цінними паперами на європейських фондових біржах через інтернет.

У Росії початок торгівлі цінними паперами через інтернет доводиться на другу половину 1999 р., коли декілька компаній (першим був Гута-банк) запропонували своїм клієнтом цю можливість. Вирішальним поштовхів для становлення ЕТ цінними паперами стало відкриття ММВБ інтернет-шлюзу в своїй фондовій секції. На початок 2001 року вже більше 100 компаній стали надавати послуги з ЕТ цінними паперами. Причому набір пропонованих ними послуг мало відрізняється від зарубіжних: маржинальна торгівля, аналітична підтримка, демоверсії біржових торгів для навчання, можливість перегляду клієнтом своїх рахунків в реальному режимі часу.

При цьому різко зросла привабливість торгівлі акцій для дрібних інвесторів. Головним чином за рахунок двох чинників. Значно знизилася мінімальна сума, з якою погоджувалися працювати інвестиційні компанії з $10-30 тис. до $1,5-3 тис. У ще більшій мірі знизилися комісійні, що стягуються інвестиційними компаніями за проведення торгівельних операцій в цінними паперами до 0,03-0,3 % від об'єму операції.

З точки зору технологічного забезпечення ЕТ акціями в Росії з'явилися вже системи, які на думку фахівців не поступаються високим світовим стандартам. Мова перш за все про інтернет-трейдингової систему "Альфа-Дірект", створену Альфа-банком. Ця система пропонує не лише пакет послуг для прямого доступу інвесторів на ММВБ і МФБ в режимі реального часу, але і цілий комплекс сервісів. З її допомогою клієнт отримує повну біржову інформацію, включаючи котирування другого порядку, зі всіх фондових секцій основних вітчизняних біржових майданчиків, новини, моніторинг операцій і портфелів.

Окрім интернет-трейдинга "Альфа-Дірект" містить всі елементи интернет-банкинга і інтернет-депозитарію, супутні здійсненню торгівельних операцій з цінними паперами.

Велике значення для розвитку ЕТ цінними паперами стало створення на ММВБ в 2000 р. першого вітчизняного інтернет-шлюзу, що дозволив професійним учасникам фондового ринку підключати свої системи до біржового торгівельного комплексу. В результаті за рік доля інтернет-операцій в загальному об'ємі операцій на ММВБ виросла з 10,6% до 61,2%.

Але говорити про який-небудь бум ЕТ цінними паперами в Росії доки не доводиться. Число активних користувачів, по оцінках експертів, невелике і не перевищує тисячі.

Проблема полягає в тому, що для забезпечення роботи на ринку цінних паперів не досить надати клієнтові доступ до торгів. Необхідно забезпечити адекватний облік і юридичне оформлення операцій. Відсутність законодавчої бази для проведення операцій по покупці і продажу активів через інтернет вимушує брокерські компанії вести подвійний документообіг - в електронному вигляді і на папері. Можна чекати, що позитивні зрушення в цьому питанні стануться після ухвалення закону "О електронному документообігу", який знаходиться на розгляді в Думі.


Використана література:

1. Ковалев А., Курдюмов И и др. Управление проектом по созданию интернет-сайта - М.: Альпина Паблишер, 2001. - 337 с.

2. Котлер Филип Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 752 с. (Серия "Теория и практика менеджмента")

3. Тихонов Роман. Инновации в организации работы, http://www.avatargroup.ru/

4. Царев В.В., Кантарович А. А. Электронная коммерция. - СПб: Питер, 2002. - 320с.: ил. - (Серия "Учебники для вузов").

5. Еймор Деніел. Электронный бизнес: Эволюция и/или революция.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 752 с.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Электронная коммерция 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.