План

1. Показники оцінки діяльності електронного магазину

2. Поняття віртуального підприємства

3. Електронний продаж і купівля акцій     

1. Показники оцінки діяльності електронного магазину

Вивчення маркетингового середовища є відправною точкою електронного бізнесу. В даній роботі розглянемо застосування маркетингових інструментів в сфері електронної комерції, зокрема, на прикладі інтернет-магазинів та основні конкурентні переваги електронних магазинів.

Сфера електронної комерції в Україні на сьогодні знаходиться на етапі розвитку. Про це свідчить відкриття багатьох інтернет-магазинів в українському сегменті мережі. Розглянемо застосування маркетингових інструментів саме в сфері електронної комерції B2C на прикладі електронних магазинів. Справа в тому, що в Україні вона більше розповсюджена, в порівнянні з іншими моделями та інтернет-магазини є типовими її представниками.

Проаналізувавши українські та російські електронні магазини, виявилося, що українські інтернет-магазини відстають від російських по кількості продаж навіть в українському сегменті мережі Інтернет (наприклад, по даним книжкових магазинів). В першу чергу, це пов'язано з тим, що українські інтернет-магазини практично не застосовують в своїй діяльності такі маркетингові інструменти, як позиціонування, сегментацію ринку та ціноутворення.

Вивчення маркетингового середовища є відправною точкою будь-якого бізнесу. Щоб добитися успіху, насамперед, необхідно визначитися з позиціонуванням електронного магазину та його конкурентними перевагами.

Як і традиційні компанії, онлайнові компанії та інтернет-магазини повинні проводити позиціонування своїх пропозицій та себе самих. Позиціонування - це дії по розробці пропозиції компанії та її іміджу, направлені на те, щоб зайняти певне позитивне положення в свідомості цільової групи споживачів. Для ефективного функціонування електронний магазин повинен, в першу чергу, орієнтуватися на цільових споживачів. Для цього необхідно скласти список факторів, які можуть вплинути на оцінку, запропонованих компанією товарів чи послуг, цільової групи споживачів. Таким чином, онлайнові компанії створюють моделі споживчих потреб. Далі потрібно побудувати структуру споживчих цінностей, співставляючи кожен фактор з однією із чотирьох груп благ (основні, очікувані, бажані та несподівані). Несподівані блага для споживачів часто є найціннішими. Відповідно до цього, компанія приймає рішення щодо споживчих потреб, комбінуючи та вибираючи найцінніші для цільової групи споживачів. Відзначимо, що кінцевим результатом позиціонування електронного магазину є створення його позитивного іміджу на основі цінних для цільових споживачів пропозицій. Стратегія позиціонування для кожного інтернет-магазину є різною, але, вважаємо, що ключовим напрямком при цьому є позиціонування по якості обслуговування. Тому інтернет-маркетологи повинні провести аналіз значимості додаткових послуг, вибравши найцінніші послуги для цільової аудиторії, та провести по ним позиціонування.

Для того, щоб отримати конкурентні переваги, кожна компанія повинна знайти свої власні способи диференціювання пропозицій. Диференціювання - це процес розробки ряду істотних особливостей продукту, які повинні відрізняти його від товарів конкурентів.

Попередньо необхідно провести дослідження конкурентів.

Дослідження конкурентів включає в себе аналіз:

- специфіки інфраструктури;

- політики ціноутворення;

- об'ємів продаж та відвідуваності;

- якість надання ними послуг;

- якість та глибина інформації на сайтах конкурентів;

- асортиментна політика;

- позиціонування та реклама;

- стратегії просування торгової марки.

Як і традиційні, інтернет-компанії та інтернет-магазини можуть проводити диференціацію своїх пропозицій по таким напрямкам: товарам, послугам, персоналу, маркетинговим каналам та іміджу. Оскільки, через мережу Інтернет продаються, в основному, стандартні товари, які мають низькі можливості для диференціювання, то для інтернет-магазинів ефективним напрямком для диференціації є саме послуги. Електронні магазини можуть проводити диференціацію додаткових послуг по таким змінним: простота оформлення заказу, зручність, постачання, установка, консультування, надання всієї необхідної інформації щодо продукції в будь-який час, передпродажне та післяпродажне обслуговування і ремонт. Таким чином, інтернет-магазини мають можливість для диференціації на кожному етапі споживчого ланцюгу.

Однак, при диференціюванні послуг, інновації легко копіюються конкурентами. Тому, інтернет-магазини повинні підтримувати високу якість надання додаткових послуг при продажі товарів та використовувати персоналізацію. Додатковий сервіс, як правило, сприяє підвищенню цінності товарів та їх просуванню на ринок.

Таким чином, основними конкурентними перевагами інтернет-магазину є висока відвідуваність, широкий асортимент, повнота інформації про товари та послуги, швидкість зворотнього зв'язку, зручність навігації, достатній вибір можливостей оплати та компетентність співробітників при обслуговуванні клієнтів.

Як і традиційні магазини, інтернет-магазини проводять сегментування ринку для підвищення ефективності своєї діяльності. Перш ніж провести сегментацію ринку, необхідно оцінити потреби цільової аудиторії.

Оцінка потреб кінцевих споживачів:

- сегментація покупців даної продукції;

- ключові фактори, на основі яких приймається рішення про покупку;

- частота здійснення покупок в мережі Інтернет;

- рівень доходу потенційних клієнтів.

При оцінюванні цільової аудиторії необхідно враховувати фактори культурного і соціального порядку, особисті фактори та індивідуальні психологічні фактори. До факторів культурного і соціального порядку можна віднести рівень освіти, соціальне і сімейне положення. Особисті фактори - це вік, етапи життєвого циклу сім'ї, рід занять, хоббі, матеріальне положення та долі фінансових витрат. Індивідуальні психологічні фактори оцінюють виходячи з мотивів та уподобань. Крім потреб цільової аудиторії необхідно взяти до уваги такі фактори, як: час та місце доступу до мережі Інтернет, регулярність користування мережею, мотиви і цілі використання Інтернет. Необхідну інформацію можна знайти в самій мережі. Разом із визначенням потенційних споживачів необхідно зазначити інформацію, яка цікавитиме їх та яку потрібно обов'язково розмістити в електронному магазині.

Перелічимо основні особливості українського інтернет-користувача:

- до мережі Інтернет підключені в основному жителі великих міст;

- платіжеспроможність українських користувачів Інтернет висока, в порівнянні з іншими медіа-каналами;

- мала кількість користувачів мережею Інтернет для збільшення об'єму покупок в електронних магазинах.

Отже, українські інтернет-магазини повинні орієнтуватися на міського жителя середнього та високого достатку.

Варто зазначити, що деякі компанії виходять на ринок в мережу Інтернет з метою надати покупцям індивідуальні послуги чи запропонувати індивідуальні товари. На такому рівні сегментування проводять масову кастомізацію. "Під масовою кастомізацією (масовим індивідуальним обслуговуванням) розуміють використання можливостей масового виробництва для виготовлення товарів по індивідуальним замовленням". Справа в тому, що мережа Інтернет, як ніяке інше середовище, дозволяє компаніям відслідковувати реакції споживачів, автоматизувати замовлення та надавати відвідувачам великий вибір. Масове індивідуальне виробництво дозволяє невеликим компаніям успішно вести конкурентну боротьбу з великими конкурентами. Джозеф Пайн, автор книги "Масова кастомізація", сказав: "Все, що ви можете комп'ютеризувати, ви можете індивідуалізувати". Таким чином, в електронній комерції масова кастомізація використовується в більшій мірі, ніж в традиційному бізнесі, в силу специфіки мережі Інтернет

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Электронная коммерция 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.