Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»

Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові накопичення, доходи і надходження або ж фонди грошових ресурсів.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід і прибуток. До залучених отримані кредити, пайові та інші внески, кошти, мобілізовані на фінансовому ринку. Фінансові ресурси є джерелом придбання майна підприємства.

Результати аналізу фінансових ресурсів відображені у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» за 2003 - 2005 роки

Згіднозпроведениманалізомфінансовихресурсівдочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»можна прослідкувати збільшення загальної суми фінансових ресурсів.За рахунокзростаннячасткипозичковихкоштів,такякчасткавласних грошових коштів зменшилась.

Частка позикових коштів у 2005 році збільшилась на 48,36% та на 73,01% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Частка власних та прирівняних до них коштів у 2005 році зменшилась на 48,36% та на 73,01% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Для отримання більш чіткого уявлення про структуру фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» слід проаналізувати структуру власного капіталу і поточних зобов'язань. Результати проведеного аналізу структури власного капіталу наведено в табл. 2.7; а аналіз поточних зобов'язань в табл. 2.8.

Таблиця 2.7.

Аналіз структури власного капіталу дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» у 2003 - 2005 роках

Сума власного капіталу дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» за 2003 - 2005 роки зменшилась за рахунок зменшення частки нерозподіленого прибутку. Частка статутного капіталу та іншого додаткового капіталу не зменшилась.Таблиця 2.8.

Аналіз структури поточних зобов'язань дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» у 2003 – 2005 роках

Загальна сума поточних зобов'язань дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»у 2005 році збільшилась у зв'язку з тим, що збільшилась частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування та з оплати праці.

Частка поточних зобов'язань за розрахунками з бюджету у 2005 році зменшилась на 66,66% та на 38,8% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно. Частка інших поточних зобов'язань у 2005 році зменшилась на 68% та на 7,32% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 63

Бесплатная работа

Закрыть

Пути совершенствования конкурентоспособности продукции на дочернем предприятии ИНКОМ-РОВНО

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.