Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»

Аналіз беззбитковості діяльності підприємства проводять за допомогою побудови графіка беззбитковості, визначення критичного обсягу діяльності і запасу фінансової міцності. Для цього усі операційні витрати поділяються на змінні та постійні.

Змінні витрати змінюються прямопропорційно до обсягу діяльності, а в розрахунку на одиницю продукції чи послуг залишаються сталими.

Постійні витрати залишаються незмінними при збільшенні або зменшенні обсягу діяльності.

Критичний обсяг являє собою таке значення обсягу виробництва і реалізації продукції, при якому відсутні, як прибутки, так і збитки.

Запас фінансової міцності показує, на скільки може зменшитись виручка від серйозної загрози для фінансового стану підприємства.

Для отримання даних, на основі яких базується графік беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ», необхідно скласти таблицю (див. таблицю 2.4.), в якій вираховуються поріг рентабельності (критичний обсяг) і запас фінансової міцності.

1)дохід (виручка від реалізації) (О);

2)прибуток (П);

3)собівартість реалізованої продукції (С);

4)змінні витрати (3В);

5)постійні витрати (ПВ);

6)сума маржинального доходу :

Дм = О-ЗВ = П+ПВ;(1)

7)частка маржинального доходу в сумі виручки :

Дм% = Дм* 100/О; (2)

8)поріг рентабельності :

Т = ПВ* 100/Дм%;(3)

9)запас фінансової міцності у тис. грн. :

ЗФМ = О-Т;(4)

10)запас фінансової міцності у відсотках :

ЗФМ % = (О - Т) * 100 / О; (5)

Таблиця 2.4.

Розрахунок порога рентабельності і запасу фінансової міцності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»за 2003 - 2005 роки

На основі даних таблиці 2.4. будується графік беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» (рис. 2.3.1.).

Рис. 2.3.1. Графік беззбитковості діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ” на 2005 рік


2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»

Майно підприємства складається з необоротних активів, оборотних активів і витрат майбутніх періодів, їх значення занесені у балансі.

До складу оборотних активів відносяться запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти і поточно фінансові інвестиції та інші оборотні активи.

Результатианалізумайна(активів)дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» висвітлено в табл.2.5.

Таблиця 2.5.

Аналіз майна (активів) дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» у 2003 - 2005 роках

Проаналізувавши зміни стану майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»на протязі 2003- 2005 років, можна сказати, що загальна вартість майна у 2005 році збільшилась порівняно з 2003 роком та з 2004 роком.

Найбільшу частку майна складають оборотні активи, які в 2005 році збільшились на 13,42% та на 19,36% порівняно з 2003 роком та 2004 роком відповідно.

Серед оборотних активів найбільшу частку складає готова продукція, яка в 2005 році збільшилась на 4,86% та на 6,71% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно. Найменшу частку майна складають витрати майбутніх періодів, які в 2005 році зменшились на 1,4% та на 0,68% порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 63

Бесплатная работа

Закрыть

Пути совершенствования конкурентоспособности продукции на дочернем предприятии ИНКОМ-РОВНО

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.