Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Природно, не обов'язково дотримувати тільки однієї, ніколи обраної стратегії забезпечення конкурентноздатності. Освоївши випуск одного-двох виробів, доступних широкому колу небагатих покупців, можна почати підготовку до освоєнню іншої стратегії. Шлях розширення свого асортименту, зберігаючи всі настільки ж низькі ціни, що виправдують не особливо високий рівень якості приведе до стратегії орієнтації на витрати, що дозволити різко збільшити й обсяги реалізації, і суми одержуваного прибутку (при досить помірній рентабельності, тобто не занадто високому відношенні цього прибутку до суми вкладених вами в справу власних і/чи позикових засобів).

На практиці конкурентні переваги можуть мати різноманітні форми в залежності від специфіки галузі і ринку. Головна вимога - це відмінність від конкурентів повинна бути реальною, виразною, суттєвою. Підприємство, як правило повинно мати декілька (4 - 5) конкурентних переваг. Конкурентними превагами в сфері послуг можуть бути:

- відоме ім'я;

- майстерність і досвід робітників;

- висока якість послуг;

- індивідуальний контакт з клієнтами;

- орієнтація на споживача, його запити і побажання;

- ефективна реклама і сприятливі умови для надання послуг;

- розвинута мережа філіалів;

- вигідне місце розташування;

- хороша матеріальна база (персонал, гроші, устаткування);

- комплекс додаткових послуг [24;72].

Як правило, конкурентні переваги є основою конкурентної стратеги будь-якого підприємства. Виділяють наступні стратегії на ринку послуг:

1) лідерство в області витрат;

2) стратегія диференціації;

3) стратегія концентрації.

В рамках даної стратегії ставить завдання максимально можливого скорочення витрат підприємства, які забезпечують можливість встановленнянизької ціни на послугу. При цьому якість послуги, хоча вона і розглядається як-другорядний елемент, не повинна знижуватися нижче задовільного рівня. Така стратегія використовується при наступних передумовах:

- великий об'єм частки ринку, яку займає підприємство;

- можливість використання ключових факторів успіху (доступ до дешевої сировини, енергії, комплектуючим, можливість отримання вигідного кредиту і ін.);

- можливість зниження витрат на рекламу і стимулювання збуту послуги;

- жорсткий контроль витрат.

Стратегія лідерства забезпечує підприємству послуг наступні переваги:

- підприємства з найменшими витратами можуть отримати прибуток навіть у тому випадку, коли конкуренти отримують збитки при загостренні конкурентної боротьби;

- підприємства мають можливість для ще більшого розширення частки ринку і активізації попиту потенційних споживачів;

- низькі витрати створюють перешкоди для проникнення на ринок нових конкурентів [31;148].

Впровадження даної стратегії супроводжується певним ризиком. Він обумовлений зниженням уваги до питань якості і зміни попиту. Намагаючись вирішити в першу чергу завдання зниження витрат, підприємство невиробничої сфери може не помітити зміни в динаміці ринкового середовища. Ризик обумовлений і можливістю виникнення не передбачуваних витрат.


1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства

Для побудови дерева проблем необхідно деструктурувати проблему низької конкурентноздатності продукції до елементарних причин, що дробити далі не має змісту. У класичному варіанті дерево повинне мати близько 37 рівнів, але у даному випадку побудуємо 4- 5 рівнів.

Першим рівнем дерева проблембуде основна проблема - низький рівень конкурентноздатності продукції. Для побудови другого рівня основну проблему досить розглянути в трьох-чотирьох аспектах. Такими можуть бути:

- політичний;

- економічний;

- організаційний;

- соціальний;

- технологічний чи виробничий;

- психологічний і т.д.

Тому що конкурентноздатність продукції це багатопланова проблема і залежить від багатьох факторів, то на другому рівні розглянемо її з погляду економічних, організаційних і соціальних причин виникнення даної проблеми.

Третій рівень дерева проблем будуть складати укрупнені блоки істотних причин, що розкривають економічний, організаційний і соціальний аспекти основної проблеми. Так, економічні причини проблеми низького рівня конкурентноздатності продукції складають:

- висока вартість матеріалів;

- високий рівень виробничих витрат;

- високий рівень витрат на збереження продукції. Організаційні причини полягають:

- у низькій якості продукції;

- у низькому рівні супроводу продукції;

- у низькому рівні вивченості ринку.

Соціальні причини являють собою:

- низький рівень розвитку соціальної бази на підприємстві;

- відсутність соціальних пільг на підприємстві;

- низький рівень організації робочого простору.

На четвертому рівні необхідно продовжити дроблення і сформулювати причини, деструктуруючі, укрупнені блоки істотних причин, що розкривають економічний, організаційний і соціальний аспекти основної проблеми. Наприклад, проблему високої вартості матеріалів можна деструктурувати як:

- використання морально застарілих матеріалів;

- відсутність нових постачальників.

Високий рівень виробничих витрат полягає:

- у відсутності нових технологій на виробництві;

- у відсутності нового (сучасного) устаткування, на якому виготовляється продукція підприємства;

- у низькому ступені інноваційності виробництва.

Високий рівень витрат на збереження продукції можна пояснити:

- перевитратою коштів на оренду складських приміщень;

- наявністю великого штату складських працівників.

Низька якість продукції - це:

- порушення технології виробництва;

- відсутність зацікавленості працівників у результаті;

- низький рівень кваліфікації працівників.

Низький рівень супроводу продукції обумовлений:

- відсутністю торгівельних центрів;

- відсутністю гарантійних майстерень.

Низький рівень вивченості ринку полягає:

- у відсутності відділу маркетингу;

- у відсутності моніторингу попиту.

Низький рівень розвитку соціальної бази на підприємстві характеризується:

- відсутністю будинків відпочинку;

- відсутністю дитячих садів;

- відсутністю житлового фонду.

Відсутність соціальних пільг на підприємстві можна підрозділити на:

-відсутність у співробітників оплачуваного проїзду до місця роботи;

- відсутність наданих співробітникам пільг при оплаті ними комунальних послуг.

Низький рівень організації робочого простору являє собою:

- низький рівень комфортності робочих місць;

- відсутність місць для регулярного проведення загально організаційних банкетів, що необхідні для створення відповідного клімату і настрою в колективі.

Подальшу деструктуризацію можна не робити, тому що елементи четвертого рівня являють собою елементарні причини основної проблеми - низького рівня конкурентноздатності продукції підприємства і подальше дроблення не має змісту.

Тепер всі описані елементи необхідно коректно сформулювати і представити графічно на малюнку 1.4.1. у виді дерева з галузями, що показують зв'язок елементів і спрямованими униз від кореня дерева - основної проблеми.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 63

Бесплатная работа

Закрыть

Пути совершенствования конкурентоспособности продукции на дочернем предприятии ИНКОМ-РОВНО

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.