Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»

3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”

У сьогоднішніх умовах дуже жорсткої конкуренції спроможність адаптуватись до змін у ринковому середовищі, знижувати витрати і підтримувати конкурентноспроможний рівень якості і сервісу має принципово важливе значення.

Здійснення концепції маркетингу на підприємстві вимагає створення такої організаційної структури, яка б дозволила реалізувати цю концепцію. В наш час без системи маркетингових служб які забезпечують проведення маркетингових досліджень по вивченню попиту, вимог споживачів до якості, та властивостей товару, тенденцій цих вимог під впливом умов життя, підприємцям важко у конкурентній боротьбі.[17, с.50];[14, с.162].

Слід відмітити, що служба маркетингу також відпрацьовує систему зворотного зв'язку зі споживачем і здійснює контроль за інформацією, що надходить. Відомо, що своєчасно отримана інформація є передумовою ефективної діяльності, адже саме вона є орієнтиром для прийняття управлінських рішень.

На дочірньому підприємстві «ІНКОМ - РІВНЕ» служба маркетингу потребує більш чіткої організації. Оскільки досягнення генеральної цілі залежить від трьох факторів: обраної стратегії, організаційної структури і від того, яким чином ця структура функціонує.

Тому для вдосконалення роботи дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» мною запропоновано налагодження організації маркетингу і таким чином перехід до більш активної діяльності. Для цього необхідно визначити основні задачі та функції служби маркетингу, розробити стратегію і тактику її діяльності.

Служба маркетингу на дочірньому підприємстві «ІНКОМ - РІВНЕ» повинна виконувати такі функції:

- Проведення маркетингових досліджень;

- Прогнозування обсягу продажу;

- Планування маркетингової стратегії;

- Ціноутворення;

- Стимулювання продажу;

- Збут продукції підтримка зацікавленості співробітників маркетингової служби;

- Реклама.

При організації служби маркетингу дуже часто виникає проблема оптимального і чіткого визначення функціональних якостей персоналу. Йдеться передусім про розбіжності у функціях, які задіяні у процесі продажу товарів. Маються на увазі: торговий представник, торговий агент, мерчандайзер, супервайзер.

Першим у нашому переліку є торговий представник, він може бути тільки регіональним, тобто закріплений за конкретною територією.

Торговий представник представляє інтереси роботодавця; заробіток торгового агента безпосередньо залежить від обсягу реалізованої через нього продукції; поводить роботи щодо територіального розширення ринку збуту.

Особливе місце у збутовій мережі належить мерчандайзеру - особі до обов'язків якої входять наступні функціональні характеристики:

- Здатність впливати на збільшення фізичної вставленості продукції на торгових вітринах;

- Уміння ефективно розміщати внутрішню крамничну рекламну продукцію;

- Вчасно подавати звіти встановленої форми керівнику.

Супервайзер розглядається в двох визначеннях:

- Керівник групи промоутерів;

- Керівник групи мерчандайзерів.

Згідно даних поданих вище організаційну структуру схематично можна зобразити так рис. 3.1.1:

Рис. 3.1.1. Організаційна структура дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”

Відділи тісно пов'язані між собою і кожний з них вирішує свої задачі та функції.

Задачі відділу збуту:

-Своєчасна підготовка та укладання договорів та поставку продукції.

Функції відділу збуту:

-Забезпечення успішної комерційної діяльності підприємства по збуту продукції;

-Участь в організації виставок, ярмарок та інших заходах по рекламі;

-Участь у вивченні попиту;

-Участь у вдосконаленні збутової мережі;

-Підготовка даних про загальну кількість відвантаженої продукції;

-Регулювання взаємовідношень зі споживачами;

-Складання оперативної та статистичної звітності про виконання поставок.

Маркетинговий відділ я підпорядкував безпосередньо директору оскільки маркетингова стратегія безпосередньо впливає на розвиток фірми, обсяги реалізації та прибутки. Отже, директор повинен сам контролювати маркетингові дії свого підприємства.

Задачі відділу прогнозування та планування маркетингу:

Контроль запасів продукції;

Ціноутворення;

Визначення співвідношення між попитом та пропозицією;

Формування маркетингової тактики, що означає виконання завдань фірми у конкретний період;

Систематичне спостереження за ринком та корекція прогнозів у відповідності із змінами, що відбуваються;

Розробка стратегій маркетингу на основі аналізу попиту, кон'юнктури ринку;

Аналіз ефективності обслуговування, організації збуту та розробка пропозицій по їх вдосконаленню;

Участь у розробці рекламної компанії та визначення її ефективності.

Задачі відділу реклами:

-Визначення найбільш ефективних заходів проведення реклами з врахуванням кон'юнктури ринку;

-Організація необхідних видів реклами і підтримка довіри та поваги до дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ».

Функції відділу реклами:

Визначення сегментів ринку на яких необхідно рекламувати дочірнє підприємство „ІНКОМ - РІВНЕ”;

Вибір засобу поширення реклами відповідно до особливостей ринку;

Розробка рекламної кампанії та подання її на затвердження;

Організація участі підприємства у виставках, ярмарках, виставках-продажах;

Розробка пропозицій по формуванню фірмового стилю, організація реклами за допомогою фірмових виробів (буклетів, афіш, пакетів).

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 63

Бесплатная работа

Закрыть

Пути совершенствования конкурентоспособности продукции на дочернем предприятии ИНКОМ-РОВНО

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.