Зміст

Вступ
Розділ І. Теоретичні основи підвищення конкурентноздатності продукції
1.1. Суть та поняття конкурентноздатності товару
1.2. Показники та оцінка конкурентноздатності продукції
1.3. Стратегії по досягненню конкурентноздатності підприємством
1.4. Методика побудови дерева проблем низької конкурентноздатності продукції підприємства
Розділ 2. Аналіз діяльності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.1. Загальна характеристика дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.2. Аналіз витрат, прибутку і рентабельності дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
2.3. Аналіз беззбитковості діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.4. Аналіз майна дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.5. Аналіз фінансових ресурсів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.6. Аналіз оборотних активів дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення діяльності дочірнього підприємства «ІНКОМ-РІВНЕ»
3.1. Вдосконалення організаційної структури дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
3.2. Придбання автомобіля відповідно до лізингової угоди
3.3. Розробка рекламної кампанії дочірнього підприємства „ІНКОМ - РІВНЕ”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

2.7. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ»

Однієюзнайважливішиххарактеристикфінансовогостану підприємства є фінансова стійкість.

Фінансовастійкістьхарактеризуєступіньфінансовоїнезалежності підприємства щодо володіння своїм майном і його використання. Цей ступінь незалежності можна оцінювати за різними критеріями :

-рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

- платоспроможністьпідприємства(йогопотенційноюспроможністю покрити термінові зобов'язання мобільними активами);

-часткоювласнихабостабільнихджерелусукупнихджерелах фінансування.

Утаблицю 2.11.занесенірезультатипроведеногоаналізуфінансової стійкості дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ».

Таблиця 2.11.

Аналіз фінансової стійкості дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» за 2003 — 2005 роки

З таблиці 2.11. видно, що коефіцієнт автономії, який характеризує залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, у 2005 році зменшився на 49% та на 73% порівняно з 2003 роком та 2004 роком відповідно.У 2005 році даний коефіцієнт становить -0,04%, що є негативним явищем. В Україні цей показник повинен становити не менше 0,5.

Коефіцієнт фінансової залежності у 2005 році збільшився на 0,49 та на 0,73 порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно, що свідчить про високий ступінь концентрації позичкового капіталу.

Коефіцієнт співвідношення позичкового і власного капіталу у 2005 році зменшився на 29,9 та на 29,11 порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно, що свідчить про високу залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Коефіцієнт фінансової стійкості у 2005 році зменшився на 0,49 та на 0,73 порівняно з 2003 роком та з 2004 роком відповідно.

Коефіцієнт маневреності у 2005 році зріс на 7,11 та на 7,67 порівняно з 2003 роком та 2004 роком відповідно.

Основне завдання аналізу ліквідності — перевірити синхронність надходження і витрачання фінансових ресурсів, тобто здатність підприємства розраховуватись за зобов'язаннями власним майном у визначені періоди часу.

Аналіз ліквідності полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності та розміщені в порядку спадання ліквідності, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою термінів погашення і розміщені в порядку збільшення строковості зобов'язань.

Результатианалізуліквідностідочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» поміщено у таблиці 2.12.

Таблиця 2.12.

Аналіз ліквідності дочірнього підприємства «ІНКОМ - РІВНЕ» за 2003 - 2005 роки

З таблиці 2.12. видно, що коефіцієнт загальної ліквідності у 2003 році та 2004роцістановить1,08та1,76відповідно,щосвідчитьпро достатню кількість оборотних активів для погашення короткострокових зобов'язань. В 2005році коефіцієнт загальної ліквідності дорівнює 0,7, що свідчить про недостатнюсумуоборотнихактивівдляпогашеннякороткострокових зобов'язань, а також про загрозу банкрутства.

В 2003 році коефіцієнт поточної ліквідності становить 0,02, тобто на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 2 копійки ліквідних активів.

В 2003 році коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,02, що свідчить про дефіцит грошових коштів. В 2004 році і 2005 році ситуація аналогічна.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 63

Бесплатная работа

Закрыть

Пути совершенствования конкурентоспособности продукции на дочернем предприятии ИНКОМ-РОВНО

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.