Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

Щодо показників ділової активності: оборотність обігових активів постійно зростає, так само, як і обіговість активів, а оборотність дебіторської заборгованості зменшується, але в 2002 році зростає. Зростання оборотності обігових активів – позитивна тенденція. Також спостерігається зростання оборотності дебіторської заборгованості, що є признаком позитивної тенденції для фінансового стану підприємства.Оборотність грошових коштів (рази) постійно зростає розглядається як позитивна тенденція, але в в 1999 році цей показник дорівнює 0,5, що характеризує неефективність грошового обігу на підприємстві, а також невисокий рівень рентабельності використання грошових коштів.

Оцінка прибутковості і ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"
ФормаД1
Найменування показника 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03 2 до 1 3 до 2 4 до 3
Показники прибутковості 1 2 3 4 5 6 7
Прибутковість обсягу продаж -0,111 -0,114 -0,064 -0,054 1,024 0,558 0,844
Прибутковість витрат -0,104 -0,108 -0,062 -0,054 1,030 0,580 0,871
Прибутковість капіталу -0,089 -0,180 -0,154 -0,176 2,032 0,854 1,144
Прибутковість обігових активів 0,238 0,480 0,741 1,003 2,016 1,546 1,353
Прибутковість власного капіталу -0,463 -1,850 -2,640 -2,856 3,994 1,427 1,082
Показники ділової активності 1 2 3 4 5 6 7
Оборотність обігових активів(раз) 2,69 4,57 6,44 9,40 1,70 1,41 1,46
Оборотність обігових активів(дні) 33,45 19,70 13,97 9,57 0,59 0,71 0,69
Оборотність активів(рази) 0,80 1,58 2,42 3,28 1,98 1,53 1,36
Оборотність активів(дні) 112,87 56,90 37,17 27,42 0,50 0,65 0,74
Оборотність запасів(раз) 0,05 0,14 0,04 0,07 2,96 0,26 2,00
Оборотність запасів(дні) 72,62 49,66 36,56 24,49 0,68 0,74 0,67
Оборотність дебіторської заборгованості(раз) 1,00 0,00 0,82 0,00
Оборотність дебіторської заборгованості(дні) 45,00 249,44 5,54
Довжина операційного циклу 73,62 49,66 36,56 25,31 0,67 0,74 0,69
Оборотність кредиторської заборгованості(раз) 1,06 1,45 2,01 2,63 1,38 1,38 1,31
Оборотність кредиторської заборгованості(дні) 85,28 61,91 44,75 34,16 0,73 0,72 0,76
Цикл обороту грошових коштів(дні) -11,66 -12,25 -8,18 -8,85 1,05 0,67 1,08
Оборотність грошових коштів(раз) 0,02 0,05 0,02 0,03 2,95 0,39 1,52
Коефіціент достатності грошових коштів
Коефіціент інфляційної захищеності обігових коштів 0,95 0,94 0,88 0,95 0,99 0,93 1,08

Вся група показників прибутковості має низьке значення.

По всіх цих (в кожному випадку свого). У випадку прибутковості обсягу продаж збільшується доход від реалізації спричинений зменшенням товарних запасів , прибутковості витрат – за рахунок збільшення собівартості

Аналіз ділової активності представлений наступною групою показників. Схожі між собою є тенденції по показниках показниках спостерігається зростання їх рівня в 2000 році та зменшення в 2001. Це відбувається через зменшення чистого прибутку за рахунок збільшення знаменника оборотності обігових активів та кредиторської заборгованості. Значення по них не досягає одиниці (разів). Всі вони мають тенденцію до зростання (в разах) та до зменшення (в днях), що є позитивною тенденцією.

Оборотність запасів має в своїй динаміці “хвилю” в зменшенні оборотності (в разах) і збільшенні (в днях). Це відбувалось в 2000 році, коли зросла кількість середніх товарно-матеріальних запасів. А, взагалі, цей показник має позитивну тенденцію до збільшення (в разах) та зменшення (в днях).

А от що стосується оборотності дебіторської заборгованості, то тут спостерігається негативна тенденція до збільшення (в разах) та зменшення (в днях). Це відбувається через випереджаюче збільшення середньої дебіторської заборгованості над продажами в кредит. Проте в плановому періоді ситуація в цьому відношенні трохи покращується.

Отже, завершуючи аналіз фінансового стану ВКЦ "Захід - ЛТД" можна зробити висновки, що підприємство знаходиться в критичному стані. Основною проблемою підприємства є проблема неплатежів, яка збільшує кількість дебіторської заборгованості. Якби ці кошти повернули, можна було б погасити частину кредиторської заборгованості. Підприємству треба покращити ситуацію, яка склалась на сьогоднішний день, а необхідною умовою для цього є покращення фінансових показників, особливо тих, що характеризують платоспроможність підприємства, його прибутковість. Підприємство має розробити та запровадити механізм, який забезпечив би фінансову стабільність.

Таким чином, треба оптимізувати склад доходів та витрат підприємства. Можливо також залучення зовнішніх фінансових ресурсів.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.