Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2.2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

ВКЦ "Захід - ЛТД” засноване на приватному капіталі, займається оптовою торгівлею виробів із металу (металопрокату) та різних будівельних матеріалів. На підприємстві працює чотирнадцять чоловік. Дана фірма існує на місцевому ринку тільки чотири з половиною роки, але за цей короткий час змогла зайняти певну нішу на ринку будівельних матеріалів Рівненського регіону та завоювати довіру і симпатії з боку клієнтів завдяки якісному обслуговуванню та сервісу.

Управління – це упорядкована сукупність стійко взаємозалежних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. Управління на підприємстві визначається також як форма поділу і кооперації управлінської діяльності, яка здійснює процес управління по відповідних функціях, спрямованим на рішення поставлених задач і досягнення намічених цілей. На даному підприємстві управління представляється у виді системи оптимального разподілу функціональных обов'язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між вхідними в її склад органами управління і працюючими в них людьми.

Відомо, що організація - це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення його цілей. Існує два основних аспекти організаційного процесу. Одним з них є поділ організації на підрозділи відповідно цілям і стратегіям, а інший , більш фундаментальний - взаємовідносини повноважень, що пов'язують вище управління з нижчими рівнями працюючих і забезпечують можливість розподілу і координації задач по певним відділам.

Кожен відділ відповігдає за певну ділянку роботи, виконуючи конкретні функції.

Відділ збуту продукції займається безпосереднім продажем продукції підприємства, рекламою та вивченням маркетингового середовища в якому існує фірма. Саме від роботи цього відділу і залежить найбільша частина прибутку підприємства, імідж фірми та величина займаної ніші.

Бухгалтерський відділ відповідає в основному за фінансово-організаційну, бухгалтерську частину роботи: складання та своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, здійснюють формування персоналу фірми, відповідають за виконанням кожним працівником своїх обов”язків та надання повної і неупередженої інформації клієнтам.

Відділ транспортування, займається доставкою продукції від постачальників, здійснює контроль за кількістю та якістю доставленої продукції, та слідкує за технічнічним станом автомобілів та відповідає за ремонт і справність механізмів. Від роботи даного відділу залежить вчасна доставка та задоволення попиту на даний товар.

Кожен відділ відіграє дуже важливу роль у діяльності фірми і всі керівники підрозділів спрямовують свою діяльність і діяльність підлеглих їм працівників на те, щоб покращувати результати роботи підприємства.

У ВКЦ "Захід - ЛТД" директор організовує роботу з таким розрахунком, щоб вона в максимальному ступені відповідала потребам співробітників і дозволяла активізувати їхню роботу і підвищити її ефективність. Приймаючи рішення, керівник має на увазі не тільки високу рентабельність фірми, але і проблеми існування своїх співробітників, а також споживачів, заради яких фірма існує і задоволення потреб яких реально обумовлює необхідність функціонування фірми і роботи її персоналу. Будь-яке прийняте рішення в тривалій перспективі свідчить про економічну користь підприємства. А рішення керівника, що дає гарні результати тільки в даний момент часу і на найближче майбутнє, а в окремому періоді ставить існування підприємства під погрозу, розцінюється персоналом як помилкове. Забезпечення існування фірми на ринку вважається головною задачею в організації діяльності підприємства.

У ВКЦ "Захід - ЛТД" структура фірми розглядається генеральним директором як найважливіший фактор, що визначає і форми поводження (діяльності) усього колективу й окремих його членів. У цьому плані в організаційну структуру включаються такі управлінські поняття, як співвідношення відповідальності і повноважень, делегування повноважень, централізація і децентралізація, відповідальність і контроль, норми управління, організаційна політика фірми, моделі управлінських рішень, проектування загальних і індивідуальних завдань і деякі інші. Власне кажучи мова йде тут про змістовну сторону структури менеджменту: якої мети вона служить і які управлінські процеси вона забезпечує.

Характеристика посади керівника:

Генеральний директор

¨організує всю роботу підприємства

¨несе повну відповідальність за його стан і стан трудового колективу

¨представляє підприємство у всіх установах і організаціях

¨розпоряджається майном підприємства

¨укладає договору

¨займається пошуком клієнтів

¨видає накази по підприємстві відповідно до трудового законодавства, приймає і звільняє працівників

¨застосовує заходу заохочення і накладає стягнення на працівників підприємства

¨відкриває в банках рахунка підприємства

Характеристика самої фірми

Найменування: ВКЦ "Захід - ЛТД".

Вид діяльності: оптова торгівля металопрокатом та будматеріалами, надання транспортних послуг.

Адреса: м. Рівне, вул. Біла, 12.

Генеральний директор: Симчук Іван Андрійович.

Комерційний директор: Патко Леонід Іванович.

Менеджер по торгівлі: Савченко Микола Миколайович.

Основні товари: Труби різних марок, сталь листова, кутники, швелери, карбід, сантенічні вироби, спецодяг.

Дата створення фірми: 03.06.1998р.

Число співробітників: 14

Власність: приватна.

Отже, розглянувши організацію управліня даного підприємства проаналізуємо його структуру управління.

Цьому підприємству притаманні риси функціонаної структури управління, суть якої полягає в тому, в тому, що хоча і зберігається єдиноначальність, але по окремих функціях управління формуються спеціальні підрозділи, працівників, яких мають знання і навичками роботи в даній області управління. Створення функціональної структури зводиться до групування персоналу по тим завданням, що вони виконують. Конкретні характеристики й особливості діяльності того чи іншого підрозділу (блоку) відповідають найбільш важливим напрямкам діяльності всього підприємства.

Традиційні функціональні блоки підприємства — це відділи збуту, постачання, транспортування, фінансів. Це широкі області діяльності, чи функції, що є на підприємстві для забезпечення досягнення його цілей.

В даному конкретному випадку у ВКЦ "Захід - ЛТД" використовується лінійно-функціональна, структура, яка передбачає створення при основних ланках лінійної структури функціональних підрозділів . Основна роль цих підрозділів складається в підготовці проектів, рішень, що набирають сили після твердження відповідними лінійними керівниками. Поряд з лінійними керівниками (директорами, начальниками філій і цехів) існують керівники функціональних підрозділів (планового, технічного, фінансового відділів, бухгалтерії), що підготовляють проекти планів, звітів, що перетворюються в офіційні документи після підписання лінійними керівниками.

Основним достоїнством цієї структури є те, що вона, зберігаючи цілеспрямованість лінійної структури, дає можливість спеціалізувати виконання окремих функцій і тим самим підвищити компетентність управління в цілому. Враxовуючи величину і специфіку даного підприємства вид лінійно-функціональної структури управління є найефективнішим методом здійнення керівництва на цьому підприємстві, що дасть можливість отримувати та виконувати вказівки керівництва в найкоротші терміни часу.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.