Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ"ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

1.1 Господарські товариства як суб”єкт ринкових відносин

1.2 Нормативно-правові засади діяльності господарських товариств

1.3 Особливості створення і розвитку Товариств з обмеженою відповідальністю

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД - ЛТД"

2.1. Організаційні засади створення та основні напрямки діяльності діяльності ВКЦ "Захід - ЛТД"

2. 2. Організація виробничої діяльності виробничо-комерційного центру „Захід-ЛТД”

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ЦЕНТРУ "ЗАХІД- ЛТД"

3.1. Характеристика аналітичного та згорнутого балансу ВКЦ "Захід - ЛТД" за період з 2000 по 2002 рік

3.2 Аналіз структури оборотних активів ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.3. Аналіз ліквідності та фінансової стабільності ВКЦ "Захід - ЛТД"

3.4. Оцінка прибутковості та ділової активності ВКЦ "Захід - ЛТД"

РОЗДІЛ 4. ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ

4.1. Система стандартів безпеки праці

4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

4.3. Засоби безпеки при експлуатації механічного обладнання та інвентарю

4.4. Дія електричного струму на організм людини

4.5. Фактори, які визначають тяжкість дії електричного струму на людину

4.6. Засоби від враження електричним струмом

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Розділ ІV. Інструкція по охороні праці

4.1. Система стандартів безпеки праці

Планомірна й ціле направлена робота по покращенню охорони праці в нашій країні дозволила започаткувати систему стандартів безпеки праці (СБП).

Ця система використовує найцінніший опит по охороні праці, який було накопичено у всіх видах народного господарства, її розробка провадиться комплексно, з врахуванням усіх особливостей сучасного виробництва. В ній передбачено можливість відображання усіх тенденцій й перспектив науково-технічного прогресу. Стандарти ССБП систематичні та добре узгоджені. Це вичерпний, єдиний стандарт норм та правил в області безпеки праці в Україні.

Стандартизація це установлення й застосування правил з ціллю впорядкування діяльності в окремій області на користь й при участі усіх зацікавлених сторін, приміром, для досягнення оптимальної економії при дотриманні установлених норм експлуатації (використання) й вимог безпеки.

Стандарти - це результат конкретної роботи стандартизації, виконаній на основі досягнень науки, техніки, практичного опиту й прийнятою (стандартом) компетентною організацією.

Система стандартів безпеки праці (ССБП) - це комплекс взаємопов'язаних стандартів, які направлені на забезпечення безпеки праці. Ці стандарти бувають державними, галузеві республіканськими.

Систему стандартів відкриває група основоположних державних стандартів, в яких визначається структура, викладені методи класифікації шкідливих впливань на підприємствах, викладені поняття та терміни, які використовуються в області охорони праці. Далі слідують групи стандартів, яки мають вимоги до таких загальних для багатьох підприємств факторам, як рівень шуму, вібрації, запиленості; стандарти, які визначають, які з точки зору безпеки, мають бути обладнані виробничі процеси; стандарти на засоби та міри захисту робітників; колективні - вентиляція, огородження і т.д. та індивідуальні - спецодяг, респіратори, протигази.

Встановлена наступна структура позначень ССБП: літерний індекс (ГОСТ, ОСТ); перші дві цифри означають клас; третя цифра - код класифікаційного групування; наступні три цифри - порядковий номер в групуванні; останні дві цифри - рік реєстрації.

В ССБП входять стандарти наступних класифікаційного групування:

0 - основоположні стандарти - термінологія, класифікація небезпечних та шкідливих факторів, засоби оцінки безпеки праці; наприклад, ГОСТ 12.0.002 - 74 "Терміни та визначення";

1 - державні стандарти загальних вимог та норм по видах небезпечних та шкідливих виробничих факторів (наприклад, ГОСТ 12.1.003 - 76 "Шум";

2 -стандарти загальних вимог безпеки по виробничому обладнанню (наприклад ГОСТ 12.2.003 - 74 "Обладнання виробниче. Загальні вимоги");

3 -стандарти загальних вимог безпеки по виробничим процесам (вимоги безпеки по розміщенню елементів технологічних систем, режимам роботи виробничого обладнання, робочим місцям та режимам праці персоналу, системам управління; вимоги до застосуванням засобів захисту робітників; засоби контролю за виконанням вимог безпеки);

4 - стандарти вимог до засобів захисту робітників;

5 - 9 - резерв.

В ССБП показується принципові, найбільш важливіші вимоги безпеки та встановлюються обов'язкові до виконання поняття та термінологія. Так, ГОСТ 12.0.002 -74 дає основні застосування в області техніки безпеки.

Техніка безпеки - це система організаційних та технічних міроприємств та засобів, які попереджують дію на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Виробнича небезпека можливість дії на працюючих та шкідливих виробничих факторів.

Безпека праці - стан умов праці, при якому відсутня виробнича небезпека.


4.2. Небезпечні зони та засоби по попередженню випадковому проникненню людей

Небезпечна зона - це простір, в якому постійно діють чи періодично виникають небезпечні для життя та здоров'я людини. Небезпеки можуть виникати біля ріжучих інструментів, частин обладнання, які обертаються, передаточних механізмів (ремінних, ланкових і т.д.), відкритих струмоведучого обладнання, вантажопідйомних та транспортних засобів (мал.1). Небезпечні зони можуть бути постійними та тими, що періодично з'являються.

Для ізоляції небезпечних зон, тобто попередження випадків проникнення в них людини, застосовуються захисне обладнання (огородження). По особливостям експлуатації огородження поділяються на роз'ємні, замінні ті, що відкриваються та невідкриваємі. Використання з'ємних та тих, що відкриваються, допускається тільки в тих випадках, коли конструктивними особливостями неможливо встановити нез'ємне огородження. З'ємне огородження має бути зблоковане з пусковим, сигнальним або гальмівним обладнанням. Конструктивно огородження виготовляється в вигляді жорстких суцільних щитів, сіток, жалюзі.

Для попередження аварій застосовують таке обладнання, як запобіжні клапани, кінцеві вимикачі, електричні запобіжники та реле, ловники.

Засобом попередження працівників щодо наступаючої небезпеки, або небезпеки, яка вже наступила, застосовують сигналізацію, яка встановлюється на стаціонарному, рухомому та самохідному обладнанню. Сигналізація це найважливіший засіб, який дозволяє вчасно прийняти необхідні засоби для захисту людей від небезпеки. По засобу оповіщення сигналізація поділяється на світлову, звукову, кольорову, знакову та комбіновану. Сигналізація може контролювати тиск, вакуум, температуру, вологість, загазованість, шум, вібрацію, відстань, висоту та ін.

Для забезпечення максимальної безпеки роботи в сучасному обладнанні використовують обладнання та системи блокування, які автоматично сигналізують про небезпеку та зупиняють обладнання (машину, механізм) при знятті або відкритті огородження на ходу та не допусканні включення обладнання при знятому, відкритому, чи неправильно встановленому огородженню. Якщо по технічному мисленню неможливо огородить небезпечну зону, блокування автоматично зупиняє машину при проникненні в небезпечну зону людини. По виду конструкції блокування розподіляються на механічні, електричні та фотоелектричні.

Одним з найважливіших засобів по запобіганню нещасних випадків та шкідливої дію на працюючих є дистантизація керування машинами та механізмами. Робітник (оператор) в цьому випадку знаходиться на значній відстані від обладнання, поза шкідливої зони, тобто далеко від обладнання, яке рухається, шумить та вібрує.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 102

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование финансового менеджмента организации (на примере производственно-коммерческого центра Запад-ЛТД)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.