ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

1.1. Сутність збутової політики

1.2. Характеристика каналів збуту

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

2.2. Асортимент продукції підприємства

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

3.1. Розширення ринків збуту

3.2. Розширення продукції на основі логістики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

В наслідок затрат на реалізацію продукції (витрат на збут, адміністративні витрати та інших операційних витрат), прибуток склав 197,7 тис. грн. При нарахуванні податку та зборів на одержаний прибуток підприємство за 2005 рік одержав збиток – 390,5 тис. грн. Що, при всіх перевагах, є негативним явищем. Визначаємо величину реальних інвестицій, які планує здійснити підприємство, за формулою:

І = І оф + І оа = 91600 + 65160 = 156760 грн

Де, Іоф – інвестиції в основні фонди, грн

Іоа – інвестиції у збільшенняоборотних активів.

Таблиця 2.32.

Вихідні дані для визначення періоду сукупності реальних

Роки Додатковий чистий
прибуток, грн
Додаткові амортизаційні
відрахування, грн
Додаткові внутрішні
грошові потоки,
грн. (гр.4 = гр.2 + гр.3)
Додаткові внутрішні грошові
потоки зростаючим підсумком,
грн.
1 2 3 4 5
1 41600 12986,2 54586,2 54586,2
2 41600 11145,2 52745,2 107331,4
3 41600 9565,0 51165,0 158496,4

Для визначення додаткових амортизаційних відрахувань будуємо табл.2.32. за 2 роки фірма окупить 161917,6 грн. інвестицій. Сума в 156760 грн. буде окуплена за 1 рік і 11 з половиною місяців(156760 – 54586,2) = 0,95/0,95 – це приблизно 50 тижнів

107331,4

0,95 * 52 тижні = 50 тижнів,

а 50 тижнів – це 11 з половиною місяців

Таблиця 2.33.

Нарахування амортизаційних відрахувань на повне оновлення ОФ щоквартально по 3-й групі ОФ податкових методом 2004-2005 роки

№п/п Загальна вартість ОФ на початок кварталу, грн. Квартальна норма
амортизації,%
Квартальна сума амортизаційних
відрахувань і зносу
Залишкова вартість ОФ на кінець
кварталу, грн.
Розрахунок Сума
1 91600 3,75 91600 * 0,0375 3435 88165
2 88165 3,75 88165* 0,0375 3306,2 84858,8
3 84858,8 3,75 84858,8* 0,0375 3182,2 81676,6
4 81676,6 3,75 81676,6* 0,0375 3062,8 78613,8
1 78613,8 3,75 78613,8* 0,0375 2948,0 75665,8
2 75665,8 3,75 75665,8* 0,0375 2837,5 72828,3
3 72828,3 3,75 72828,3* 0,0375 2731,1 701097,2
4 70097,2 3,75 70097,2* 0,0375 2628,6 67468,6
1 67468,6 3,75 67468,6* 0,0375 2530,1 64937,5
2 64937,5 3,75 64937,5* 0,0375 2435,2 62502,3
3 62502,3 3,75 62502,3* 0,0375 2343,8 60158,5
4 60158,5 3,75 60158,5* 0,0375 2255,9 57902,6
Разом 33696,4 Х

Отже, підприємство планує здійснити реальні інвестиції на суму 156760 грн. Внутрішні грошові потоки на кінець 3-го року будуть становити 158496 грн. внутрішні грошові потоки на кінець 3-го року будуть становити 158496,4 грн. Теперішню вартість майбутніх грошових потоків визначимо в таблиці 2.33.Таблиця 2.33.

Визначення теперішньої вартості майбутніх грошових коштів

Роки Майбутня вартість грошових
потоків (МВГП)3, грн
Коефіцієнт дисконтування
КД = 1/(1 + R)n
Теперішня вартість майбутніх
грошових потоків (ТВМГП)3, грн.
1 2 3 4
1 54586,2 0,909 49618,8
2 107331,4 0,826 38655,7
3 158496,4 0,683 108253,04
Разом теперішня вартість майбутніх грошових потоків за бажаний для інвестора період окупності інвестицій (ТВМГП) 246527,54

ЧТВ = ТВМГП – І ЧТВ = 246527,54 – 156760 = 89767,54 грн

Оскільки ЧТВ більше О, то інвестиції робити вигідно. Знаходимо індекс прибутковості інвестицій:

Іni = ТВМПГП = 246527,54 = 1,6

                             І 156760

Оскільки Іn > 1, то інвестиції робити доцільно.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 92

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование сбытовой политики (на примере ООО УКРДЕКОР)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.