ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

1.1. Сутність збутової політики

1.2. Характеристика каналів збуту

РОЗДІЛ 2. Дослідження збутової політики ТзОВ "УкрДекор"

2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства

2.2. Асортимент продукції підприємства

2.3. Організація збуту товарів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. Напрямки удосконалення збутової політики на прикладі ТзОВ „УкрДекор”

3.1. Розширення ринків збуту

3.2. Розширення продукції на основі логістики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Як видно з розрахунків, зроблених в таблиці 2.2. фондовіддача виходячи з валового доходу і середньорічної вартості основних фондів в 2005 р. порівняно з 2005 р. зросла на 10,2% виходячи з товарообороту і середньорічної вартості основних фондів зросла на 10,4% виходячи з валового доходу і торгівельних площ зросла на 9,99. Це свідчить про підвищення економічної ефективності в торгівельному підприємстві «УкрДекор».

Визначаємо середньорічний залишок оборотних коштів підприємства за формулою середньорічної:

Таблиця 2.3.

Показники економічної ефективності використання оборотних активів торгівельного підприємства “УкрДекор” за 2005 рік

№ п/п Назва показника Од. вимір. Величина Розрахунок
1. Товарооборот в реалізаційних цінах Грн. 6197836,68 Таблиця 2.1.
2. Середньорічний залишок оборотних активів Грн. 854892,5
3. Середньорічна величина товарних запасів Грн. 484068,9
4. Коефіцієнт оборотності оборотних активів (гр.1:грн.2) 7,2 6197836,68/854892,5
5. Коефіцієнт завантаження оборотних активів (гр.2:гр.1) 0,14 854892,9/6197836,68
6. Тривалість 1 обороту оборотних активів (360 дні : 4) Дні 50 360/7,2
7. Товарооборотність в днях обороту (гр.: гр.6) Дні 123956,7 6197836,68/50
8. Товарооботність в кількості оборотів (гр.1:гр.4) 860810,6 6197836,68/7,2

Дані таблиці 2.3. свідчать про слідуюче. Середньорічний залишок оборотних активів – 854892,5грн. Середньорічна величина товарних запасів – 484068,9 грн. оборотні засоби здійснюють 7,2 обертів за рік (про що свідчить коефіцієнт оборотності). Таблиця 2.4.

Показники чисельності і руху персоналу торгівельного підприємства “УкрДекор” за 2005 рік

№п/п/ Назва показників Од. Вимір.

Величина

Розрахунок
1 2 3 4 5
1 Середньооблікова чисельність персоналу за січень Чол 106 90+16
2 Середньооблікова чисельність персоналу за лютий Чол 106 90+16
3 Середньооблікова чисельність персоналу за березень Чол 103 106*14+101*17/31=103
4 Середньооблікова чисельність персоналу за квітень Чол 102 103*1+102*29/30=102
5 Середньооблікова чисельність персоналу за травень Чол 102 102*21+100*9/30=101
6 Середньооблікова чисельність персоналу за червень Чол 101 101*7+106*24/31=105
7 Середньооблікова чисельність персоналу за липень Чол 105
8 Середньооблікова чисельність персоналу за серпень Чол 105
9 Середньооблікова чисельність персоналу за вересень Чол 105
10 Середньооблікова чисельність персоналу за жовтень Чол 105
11 Середньооблікова чисельність персоналу за листопад Чол 105
12 Середньооблікова чисельність грудень Чол 105
13 Середньооблікова чисельність I квартал Чол 105 106+106+103/9=105
14 Середньооблікова чисельність II квартал Чол 105 102+102+101/9=102
15 Середньооблікова чисельність III квартал Чол 105 105+105+105/3=105
16 Середньооблікова чисельність персоналу за IV квартал Чол 105 105+105/3=105
17 Середньооблікова чисельність персоналу за 9 місяців з початку року Чол 104 105+102+105/3=104
18 Середньооблікова чисельність персоналу за рік 0,08 5+1+2/104
19 Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню Чол 104 105+102+105+105/4=104
20 Коефіцієнт плинності 0,02 8-5/104
21 Коефіцієнт обороту робочої чили по прийому на підприємство 0,05 5/104
22 Коефіцієнт приросту персоналу торгівельного підприємства 0,99 105/106

Отже, середньооблікова чисельність персоналу за рік – 104 чоловік.Коефіцієнт плинності кадрів – 0,02, коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню – 0,08, коефіцієнт обороту робочої сили по прийому на роботу – 0,05.

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню більший за коефіцієнт плинності тому, що при розрахунку в 1-му випадку береться до уваги чисельність звільнених і середньооблікова чисельність персоналу, а в 2-му випадку різниці між чисельністю звільнених і прийнятих і середньооблікова чисельність персоналу.

Таблиця 2.5.

Баланс робочого часу з розрахунку на 1 працівника за 2004 року

Назва показників Шифр рядків Днів на людину на квартал В % до номінального фонду робочого часу
1 2 3 4
Календарний фонд робочого часу (тобто загальна кількість календарних днів)
01 90 Х
Неробочі дні, всього, в тому числі 02 17 Х
Святкові 021 4 Х
Вихідні 022 13 Х
Номінальний фонд робочого часу (ряд03 = ряд01 – ряд2) 03 73 100,0
Середня кількість невиходів на роботу на 1 робітника, всього 04 7,96 10,9
Чергові та додаткові відпустки 041 5,84 8,0
Декретні відпустки 042 0,73 1,0
Виконання державних обов’язків 043 0,58 0,8
Неявки з дозволу адміністрації 044 0,15 0,2
Відпустки на навчання 045 0,29 0,4
Невиходи через хворобу 046 0,37 0,5
Прогули 047 0 0,0
Цілоденні простої 048 0 0,0
Корисний фонд робочого часу (кількість виходів на роботу одного працівника) 05 65,04 89,1

Таблиця 2.6.

Баланс робочого часу у розрахунку на одного працівника торгівельного підприємства “УкрДекор” за перше півріччя 2005 року

Назва показників Шифр рядків Днів на людину
за квартал
В % до номінального
фонду робочого часу
1 2 3 4
Календарний фонд робочого часу 01 91 Х
Неробочі дні, всього, в тому числі: 02 18 Х
Святкові 021 5 Х
Вихідні 022 13 Х
Номінальний фонд робочого часу (ряд03 =ряд 01 – ряд02) 03 73 100,0
Середня кількість невиходів на роботу одного робітника, всього, в тому числі: 04 7,96 10,9
Чергові та додаткові відпустки 041 5,84 8,0
Декретні відпустки 042 0,73 1,0
Виконання державних обов’язків 043 0,58 0,8
Неявки з дозволу адміністрації 044 0,15 0,2
Відпустки на навчання 045 0,29 0,4
Невиходи через хворобу 046 0,37 0,5
Прогули 047 0 0,0
Цілоденні простої 048 0 0,0
Корисний фонд робочого часу (кількість виходів на роботу одного працівника) 05 65,04 89,1

Таблиця 2.7.

Баланс робочого часу у розрахунку на одного працівника торгівельного підприємства “УкрДекор” за друге півріччя 2005 року

Назва показників Шифр рядків Днів на людину
за квартал
В % до номінального
фонду робочого часу
1 2 3 4
Календарний фонд робочого часу 01 92 Х
Неробочі дні, всього, в тому числі: 02 13 Х
Святкові 021 0 Х
Вихідні 022 13 Х
Номінальний фонд робочого часу (ряд03 =ряд 01 – ряд02) 03 79 100,0
Середня кількість невиходів на роботу одного робітника, всього, в тому числі: 04 8,62 10,9
Чергові та додаткові відпустки 041 6,32 8,0
Декретні відпустки 042 0,79 1,0
Виконання державних обов’язків 043 0,63 0,8
Неявки з дозволу адміністрації 044 0,16 0,2
Відпустки на навчання 045 0,32 0,4
Невиходи через хворобу 046 0,40 0,5
Прогули 047 0 0,0
Цілоденні простої 048 0 0,0
Корисний фонд робочого часу (кількість виходів на роботу одного працівника) 05 70,38 89,1

Таблиця 2.8.

Баланс робочого часу у розрахунку на одного працівника торгівельного підприємства “УкрДекор” у першому кварталі 2006 року

Назва показників Шифр рядків Днів на людину
за квартал
В % до номінального фонду
робочого часу
1 2 3 4
Календарний фонд робочого часу 01 92 Х
Неробочі дні, всього, в тому числі: 02 13 Х
Святкові 021 0 Х
Вихідні 022 13 Х
Номінальний фонд робочого часу (ряд03 =ряд 01 – ряд02) 03 79 100,0
Середня кількість невиходів на роботу одного робітника, всього, в тому числі: 04 8,62 10,9
Чергові та додаткові відпустки 041 6,32 8,0
Декретні відпустки 042 0,79 1,0
Виконання державних обов’язків 043 0,63 0,8
Неявки з дозволу адміністрації 044 0,16 0,2
Відпустки на навчання 045 0,32 0,4
Невиходи через хворобу 046 0,40 0,5
Прогули 047 0 0,0
Цілоденні простої 048 0 0,0
Корисний фонд робочого часу (кількість виходів на роботу одного працівника) 05 70,38 89,1

Амортизаційні відрахування на основних фондах операційної діяльності нараховуємо щомісячно для кожної групи основних фондів в табл. 2.9., 2.10., 2.11.

Таблиця 2.9.

Нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення ОФ по 1-й групі ОФ 2005 року

№ місяця Залишкова вартість основних фондів
станом на початок місяця,
грн
Місячна норма амортизаційних
 відрахувань, %
Місячна сума амортизаційних
відрахувань і зносу
Залишкова вартість основних фондів
станом на кінець місяця, грн.
Розрахунок Величина, грн.
1 2 3 4 5 6
01 216000 0,42 (216000 * 0,42)/100% = 907,2 907,2 215092,8
02 215092,8 0,42 (215092,8* 0,42)/100% =903,4 903,4 214189,4
03 214189,4 0,42 (214189,4* 0,42)/100% =899,6 899,6 213289,8
04 213289,8 0,42 (213289,8* 0,42)/100% =895,8 895,8 2122394,0
05 212394,0 0,42 (212394,0* 0,42)/100% =892,05 892,05 211502,95
06 211502,95 0,42 (211502,95* 0,42)/100% =888,3 888,3 210614,6
07 210614,6 0,42 (210614,6* 0,42)/100% =884,6 884,6 209730,0
08 209730,0 0,42 (209730,0* 0,42)/100% =880,9 880,9 208849,1
09 208849,1 0,42 (208849,1* 0,42)/100% =877,2 877,2 207971,9
10 207971,9 0,42 (207971,9* 0,42)/100% =873,5 873,5 207098,4
11 207098,4 0,42 (207098,4* 0,42)/100% =869,2 869,8 206229,6
12 206229,6 0,42 (206229,6* 0,42)/100% =866,2 866,2 205363,4
Разом 10638,55 х
Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 92

Бесплатная работа

Закрыть

Совершенствование сбытовой политики (на примере ООО УКРДЕКОР)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.