Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 134

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ. 4

1 Управління збутом імпортної продукції на вітчизняних ринках. 6

1.1 Мета, цілі та визначення стимулювання збуту. 6

1.1.1 Цілі стимулювання збуту. 7

1.1.2 Визначення  “стимулювання збуту”. 8

1.2 Генезис стимулювання збуту. 12

1.3 Основні методи збуту. 14

1.4 Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій та визначення митної вартості 23

2 Аналіз збутової діяльності приватного підприємства  „ДЕКС”. 39

2.1 Аналіз українського ринку лакофарбної продукції 39

2.2 Загальна характеристика підприємства. 44

2.3 Виробнича структура організації (наявність філій, інших виробничих підрозділів основної і допоміжної діяльності) 44

2.4 Спеціальний аналіз по темі дослідження. 48

2.4.1 Управління збутом на ПП «ДЕКС». 48

2.4.2 Аналіз клієнтів ПП „ ДЕКС”. 56

2.4. 3 Внутрішня діагностика ПП «ДЕКС». 58

2.4.4 Ситуація збутової діяльності  на ринку ЛФП.. 59

2.4.5  SWOT-аналіз 62

2.5 Аналіз основних показників, які комплексно характеризують виробничо-господарську діяльність. 64

2.7 Охорона праці і навколишнього середовища. 81

3 Шляхи удосконалення збуту  імпортної продукції 90

3.1 Розробка стратегії  розвитку фірми. 90

3.2 Розробка схеми та тактики збутової діяльності 90

3.3  Розробка структури та змісту програми збутової діяльності фірми. 94

3.4 Розробка технології  управління збутовою діяльністю.. 96

3.5 Розробка рекламної компанії ПП „ДЕКС”. 90

3.6 Ефективність удосконалення системи управління збутом імпортної продукції 91

3.6.1. Визначення витрат по проекту. 91

3.7 Обґрунтування економічної ефективності проекту. 90

ВИСНОВКИ.. 90

Література. 96

ДОДАТКИ.. 102

Виробництво базової хімічної продукції (код КВЕД 24.1) 109

Виробництво лаків та фарб (код КВЕД 24.3) 111

Вступ

Важливим аспектом збуту є збутова діяльність організації, під якою розуміється вибрана керівником підприємства сукупність збутових стратегій маркетингу (стратегія охоплення ринку, позиціювання товару та ін.) і комплекс рішень і дій по формуванню попиту і стимулюванню збуту (реклама, обслуговування споживачів, знижки); укладання договорів продажу (постачання) товарів, товарообіг, транспортування, інкасації інформаційних, матеріально-технічних і інших аспектів збуту (8, ст.8). Нині збутова діяльність являє собою концепцію філософії і стратегії підприємства, відповідно до чого здійснюється управління рухом товарів і послуг від виробника до споживача або користувача. Збутова діяльність організації повинна орієнтуватися на досягнення наступних показників ефективності функціонування організації:

1. Формування позитивного іміджу підприємства

2. Максимальне задоволення платіжного попиту споживачів

3. Отримання та збільшення прибутку при зниженні рівня витрат

4. Довготривала ринкова стійкість підприємства, конкурентноздатність продукції.

Збутова діяльність залежить від зовнішніх і внутрішніх умов функціонування організації. Перш за все, щоб приступити до її розробки необхідно детально проаналізувати ці умови та можливості організації. Різні умови в яких знаходиться підприємство, надають йому різні можливості для збуту і накладають на нього певні обмеження. Організації, яка зацікавлена в ефективності збуту своєї продукції необхідно оцінити реальний стан справ і тільки на такій основіаналізувати можливі варіанти вирішення питання по реалізації товарів. Збутова політика базується на основі упорядкованого аналізу потреб і запитів, сприйняття уподобань покупців продукції організації. При ефективній збутовій політиці організація повинна перебудувати свою діяльність швидше і якісніше, аніж її конкуренти, із врахуванням інтересів, пов'язаних з підвищенням благополуччя як організації так і покупців [6; ст.170].

Тема курсової роботи - удосконалення управління збутовою діяльністю.

Мета курсової роботи - вивчити теоретичні аспекти управління збутовою діяльністю, проаналізувати досвід застосування збутової політики у діяльності об'єкта дослідження, вказати шляхи удосконалення організації збутової діяльності імпортної продукції на вітчизняних ринках.

Об'єктом дипломної роботи приватне підприємство „ДЕКС”

Предметом дипломної роботи є дослідження особливостей управління збутовою діяльності на підприємстві.

Завдання курсової роботи:

Розкрити суть поняття збутова діяльність.

Ознайомитись з сутністю, системою, організацією збутовоїдіяльності в роботі підприємства.

Виявити недоліки та намітити шляхи удосконалення збутової діяльності імпортної продукції на вітчизняних ринкахна.

Методи дослідження: В ході дослідження використовувалися загальнонаукові методи, що забезпечило комлексність дослідження. В усіх матеріалах длослідження даної курсової роботи використовувався системний метод та його підвиди, так для дослідження документального забезпечення -системно-структурний. В перщому розділі окремо використовувався статистичний метод.

Ведучі науковці: Серед економістів, що досліджують механізм організації збутової діяльності імпортної продукції на вітчизняних ринках в накових колах України виділяють: Буковинского А.Е. та Бункину М.К.; в світовому маштабі визнання належить Хэрису, Дж. Менвіллу, Shultz, Strang, Dickson and Sawyer, Quelch, Addison, Ken Peattie and Sue Peattie . В питаннях щодо обліку на даному напрямку провіднну роль займає Бутинець Ф.Ф. 

Закрыть

Совершенствование управления сбытовой деятельностью

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.