Исследование финансового состояния и разработка мероприятий по его повышению на примере агропромышленного предприятия «Возрождение»

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 93

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1.Теоретичні аспекти дослідження фінансового стану підприємства і шляхів його покращення. 5

1.1. Сутність фінансового стану, та фактори які на нього впливають. 5

1.2. Дослідження фінансового стану. 12

1.2.1. Методичні підходи до аналізу фінансового стану. 12

1.2.2. Експрес – діагностика фінансового стану. 21

1.2.3. Фундаментальна діагностика фінансового стану. 25

1.3. Моніторинг фінансового стану. 28

1.4. Заходи  покращення фінансового стану підприємства. 34

Розділ 2. Аналіз фінансового стану. 40

2.1. Коротка характеристика підприємства. 40

2.2. Аналіз показників фінансового стану. 46

2.2.1. Аналіз ліквідності 46

2.2.2. Аналіз фінансової стійкості ПАП «Відродження». 53

2.2.3. Аналіз ділової активності ПАП «Відродження». 61

2.2.4. Аналіз рентабельності ПАП «Відродження». 66

2.3. Аналіз факторів, що впливають на фінансовий стан ПАП «Відродження»  69

2.3.1. Аналіз зовнішніх факторів. 69

2.3.2. Аналіз внутрішніх факторів. 73

2.3.3. Факторний аналіз прибутку. 74

2.4. Аналіз стану охорони праці 76

Розділ 3. Економічне обґрунтування заходів по покращенню  фінансового стану підприємства. 79

3.1. Економічні заходи покращення фінансового стану приватного агропромислового підприємства «Відродження». 79

3.2. Виробничі заходи покращення фінансового стану приватного агропромислового підприємства «Відродження». 82

3.3. Заходи соціального характеру по охороні праці 85

Висновки. 88

Список використаної літератури. 91 

Вступ

Однією з найважливіших задач розвитку кожного підприємства і країни в цілому є хороший фінансовий стан на підприємства, завдяки фінансовому хорошому фінансовому стану підприємства можуть працювати, так що наша держава стане однією з найбагатших держав.

У ринковій системі господарювання фінансовий стан відіграє велику роль, так як високі показники фінансового стану, забезпечують для підприємства місце на державному а також світовому ринку. Фінансовий стан кожного підприємства залежить від його виробничої, господарської та комерційної діяльності.

Фінансовий стан – це стан підприємства який визначає здатність підприємства перебувати на ринку, безперебійно функціонувати, виробляти продукцію, та конкурувати з іншими підприємствами. Суб’єктами фінансового стану виступають підприємства різних форм власності, установи, банки.

Зважаючи на прагнення керівництва нашої держави на прагнення вступити до Євросоюзу та Світової організації торгівлі, відкритість вітчизняного ринку та його інтеграція у світовий торгово-економічний простір найближчим часом будуть посилюватися. Тому у вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників виникає нагальна потреба підтвердження якості своєї продукції для вигідного її представлення як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Хоча з таким станом який є у наших сільськогосподарських підприємств, про це можливо тільки мріяти.

Дослідження фінансового стану господарюючого суб’єкта в умовах економічної ситуації, яка склалася в Україні, дає змогу розглядати його як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення свого існування. Джерелом аналізу фінансового стану е фінансова база підприємства.

Проблеми дослідження фінансового стану підприємства для економічної науки не є новими. У світовій економічній науці їм присвячено чимало ґрунтовних праць, орієнтований на вивчення окремих аспектів фінансового стану.

Метою дипломної роботи є дослідити фінансовий стан підприємства, а також розробити та обґрунтувати заходи щодо його підвищення.

Для досягнення цієї мети поставлені такі завдання:

- визначити сутність фінансового стану та визначити фактори які на нього впливають;

- визначити систему показників та методику аналізу фінансового стану;

- провести аналіз фінансового стану підприємства;

- дослідити вплив факторів на продукцію яку воно випускає;

- розробити та обґрунтувати практичні рекомендації щодо підвищення рівня фінансового стану підприємства.

Об’єктом даного дослідження є приватне агропромислове підприємство «Відродження».

Предметом дослідження відповідно до поставленої мети та завдань є особливості внутрішнього фінансового стану підприємства.

Інформаційна база дослідження: законодавчі акти, офіційні дані, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем оцінки фінансового стану.

Закрыть

Исследование финансового состояния и разработка мероприятий по его повышению на примере агропромышленного предприятия «Возрождение»

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.