Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Фізико-географічна характеристика дернових глинисто-піщаних ґрунтів на древньоалювіальних пісках. 5

1.1. Ґрунтоутворюючі породи. 5

1.2. Клімат. 5

1.3. Рельєф. 6

1.4. Рослинний покрив. 6

2. Характеристика ґрунтових особливостей. 8

2.1. Ґрунтовий профіль. 8

2.2. Гранулометричний склад ґрунту. 9

2.3. Тепловий, водний, поживний режими. 9

3. Джерела антропогенного забруднення. 13

3.1. Агрохімічні показники ґрунту. 13

3.2. Джерела антропогенного забруднення. 13

4. Деградаційні процеси. 16

4.1. Причини виникнення ерозії 16

4.2. Дефляція ґрунтів. 19

4.3. Хімічне забруднення. 21

4.4. Забруднення ґрунтів радіонуклідами. 24

5. Рекультивація ґрунтів. 26

5.1. Рекультивація ґрунтів. 26

5.2. Технічний етап рекультивації 27

5.3. Біологічний етап рекультивації 28

6. Сільськогосподарське використання ґрунтів. 30

6.1. Сільськогосподарське використання дерново глинисто-піщаних ґрунтів на древньоалювіальних пісках. 30

6.2. Вплив пестицидів на ґрунт. 31

7. Розрахунок розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів  33

7.1. Визначення забруднення земельних ресурсів. 33

7.2. Рекомендації по покращенню властивостей ґрунту. 36

Висновок. 38

Список використаної літератури. 39

Додатки

Вступ

З давніх-давен людина поклонялася землі, а точніше – ґрунту. Йому присвячували легенди і билини, його оспівували у поемах і піснях. Вона наділяла його генетичною властивістю живого – родючістю.

Україна характеризується значною різноманітністю ґрунтового покриву. Так, при великомасштабному ґрунтовому картографуванні, що велося останнім часом, виявлено близько 650 видів ґрунтів, а загальна кількість ґрунтових відмін, які сформувалися в Україні, становить кілька тисяч. Наявність природних ресурсів є головною передумовою розміщення продуктивних сил на певній території.

Взагалі ґрунт – це особливе природно-історичне тіло Природи, «шкіра» планети, пам’ять життя або керуюча система біосфери. Ґрунт складається майже на 90 % з мінеральної маси, води, гумусу й інших неживих утворень.

Археологія й історія наводять багато прикладів забруднення ґрунтів. Це – недосконалі технології виробництва добрив та промислових товарів, їх транспортування, зберігання, змішування та внесення; порушення агротехнічних вимог щодо їх використання; водна та вітрові ерозії ґрунтів; засолення, опустелювання і заболочування, основні причини хвороб і загибелі ґрунтів.

Мета роботи полягає у визначенні оцінки стану різних типів ґрунтів та визначенні розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів.

В результаті роботи необхідно вирішити такі питання:

– визначити обсяг забруднення земельних ресурсів, а саме: площу, глибину проникнення;

– дати оцінку забруднення ґрунтів;

– визначити розмір відшкодування шкоди внаслідок забруднення земельних ресурсів;

– запропонувати рекомендації по покращенню властивостей ґрунту.

Об’єктом дослідження є дернові глинисто-піщані ґрунти на древньоалювіальних пісках.

Предметом дослідження є оцінка забруднення та визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів.

Для виконання роботи використовувалися теоретичні методи дослідження.

Закрыть

Оценка состояния различных типов почв и определения размеров ущерба

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.