Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ПОШИРЕННЯ ВІЛЬХИ ЧОРНОЇ В УКРАЇНІ, ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 6

1.1. Коротка фізико-географічна характеристика регіону. 6

1.2. Поширення вільшаників в Україні і наявність їх в Грабунському лісництві 10

1.3  Біологічні та екологічні особливості вільхи чорної 11

2. ПОНЯТТЯ ПРО НАСАДЖЕННЯ.. 15

2.1. Лісостан і його компоненти. 15

2.2. Морфологія деревостану. 17

3. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 21

3.1. Загальний опис методів. 21

3.2 Вимірювання діаметра і висоти дерева. 21

3.3 Визначення бонітету. 22

3.4 Визначення повноти. 22

3.5 Визначення складу деревостану. 23

4. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 24

ВИСНОВКИ.. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 32

ДОДАТКИ

ВСТУП

Деревна рослинність характерна риса нашої планети. Ліси займають майже третину території Землі і дають половину первинної продукції її біосфери. Із загальної рослинної біомаси більше 90% зосереджена в лісах.

Ліс – великий і невтомний трудівник, найбільш продуктивна рослинна формація планети з інтенсивним біологічним кругообігом речовин, надзвичайно складний живий організм, носій колосальної енергії. Він постійно акумулює і зберігає вологу, піклується про чистоту води, фільтруючи її до джерельної чистоти. Деревна рослинність акумулює сонячну енергію, споживає вуглекислий газ і синтезує органічні речовини, виділяючи при цьому життєдайний кисень. «Зелений друг» впливає на «кухню погоди» і склад атмосфери, очищаючи її від пилу, кіптяви, сажі, диму та відходів виробництва і викидних газів. Ліси і лісосмуги – надійні захисники Землі. Без них не можна вирішити проблеми чистої води, дефіцит якої швидко збільшується, а також захисту ріллі та одержання високих і сталих врожаїв.

Ліс – основний притулок для більшості звірів і птахів, джерело деревини та інших матеріальних благ, чудове місце для відпочинку. Лісова рослинність виділяє величезну кількість фітонцидів – вбивць збудників різних хвороб. Ліси завжди дарують людям радість буття і свої плоди, вимагаючи від них лише бережливого ставлення до себе.

Завдяки розвитку науки і техніки люди одержали багато замінників деревини, проте лісу, як живому організму і невід’ємній складовій частині біосфери заміни нема і бути не може.

Людство дійшло висновку, що лісові екосистеми відіграють надзвичайно важливу роль у функціонуванні біосфери, вважається таким чинником, який забезпечує виживання і життя на нашій планеті. ООН закликала всі країни розширювати відродження лісів. І. С. Мелехов зазначав, що тільки розуміючи ліс, як комплекс взаємодіючих дерев, рослин і інших організмів, можна говорити про життя лісу і біологічні процеси, які в ньому відбуваються: «Ліс – явище динамічне. Ліс повстає, живе, його дерева відмирають (якщо людина не приходить своєчасно з жатвою), поновлюються нові. Щоб збагнути ліс, треба вивчити його у просторі і часі, на різних етапах його життя»

Відомий лісівник М.С.Нестеров так оцінив безвимірну роль лісу: «…цінність лісу має таке серйозне значення для життя людини, що неможливо собі уявити розвиток цивілізації і щастя людини на Землі, позбавленої лісів».

Отже, збереження лісів, їх раціональне використання, збільшення їхньої продуктивності – необхідна умова життєзабезпечення людства на планеті. Щоб пізнати природу лісу, володіти методами його вічного збереження, безперервного невиснажливого лісокористування та відновлення необхідне постійне пізнання законів життя лісу, його розселення, відновлення, росту та розвитку, взаємозв’язків між лісом, лісовою рослинністю та оточуючим середовищем. Оволодіння біологічними та екологічними знаннями про зародження лісу, природними законами його розвитку дозволяє спрямовано змінювати природу лісу, створювати масиви, які були б продуктивніші і стійкіші від природних.

Природа наділила Україну величезними природними багатствами. Але Україна належить до малолісних та лісодефіцитних держав. Лісистість становить 15,6% території. На території України ростуть цінні лісові масиви, які розміщені нерівномірно. На Поліссі вони становлять 32,1% загальної площі цього регіону. В лісовому фонді Полісся питому вагу становлять соснові ліси (64,5%), дубові (18%), березові (11%). Вільха чорна займає лише 7% лісового масиву Полісся у вигляді природних насаджень. Значна частина її зростає на добре зволожених ґрунтах Західного Полісся.

Вільха чорна має велике водорегулююче і грунтозбагачуюче значення. Її деревину широко використовують у господарстві і в гідробудівництві. Кора використовується як дубильна речовина, шишки в медицині, молоді пагони – на корм худобі. Як дерево – піонер першою заселяє вирубки, пожарища, покинуті угіддя. Вільха чорна вибаглива до ґрунтів, надає перевагу перезволоженим ґрунтам. І саме в таких умовах має високу продуктивність. Це і визначає актуальність нашої роботи.

Проводити спостереження і дослідження можна на ділянках, в які не втручалася людина. Такі умови можуть бути тільки на території охоронних об’єктів: заповідників, заказників.

Грабунське лісництво входить до складу Рівненського природного заповідника. Територія цього лісництва і є об’єктом нашого дослідження.

Предмет дослідження: насадження вільхи чорної, як частини лісового масиву лісництва.

Мета дослідження: вивчити насадження вільхи чорної на території Грабунського лісництва.

З мети випливають наступні завдання:

- дослідити територію Грабунського лісництва для виявлення насаджень вільхи чорної;

- здійснити таксаційно - морфологічний опис і порівняльну характеристику досліджуваних ділянок за такими ознаками: лісостан і його компоненти, морфологія деревостану.

Закрыть

Насаждения ольхи черной в Грабунському лесничестве Ровенского природного заповедника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.