Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 57

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ I. Природні умови 5

Розділ II. Історико-культурна цінність 8

Розділ III. Флора і рослинність 12

3.1. Загальний розподіл рослинного покриву 12

3.2. Флора 13

3.3. Раритетна компонента флори та рослинності 15

3.5. Рослинність 22

3.6. Рідкісні рослинні угруповання 30

Розділ IV. Фауна 32

4.1.Загальна характеристика поширення видів хребетних тварин 32

4.2. Раритетна компонента фауни 36

4.3. Характеристика видів тварин, які занесені до Червоної книги України 36

Розділ V. Природно-заповідна мережа 39

5.1. Території загальнодержавного значення 39

5.2. Території та об’єкти місцевого значення 44

Висновок 56

Список використаної літератури 57

Вступ

Полісся - один з найбільш своєрідних природ­но-гео­гра­фічних рай­онів України. Досі в ньому відсутні національні природні парки, хоча природний потенціал цього краю створює всі умови для виховання і відпочинку в природі.

В східній частині Малого Полісся (Ізяславський та Старокостянтинівський райони) пропонується створення національного природного парку, в самій назві якого відбита назва регіону - «Мале Полісся». Тут добре збережені рослинність і фауністичні комплекси, висока залісненість, мальовнича заплава Горині, унікальні мальовничі озера, серед яких найбільш відоме озеро Святе.

Серед рідкісних та зникаючих рослин Червоної книги України, які зростають на проектованій території, особливу цінність мають осока богемська, лікоподіелла заплавна, діфазіаструм сплюснутий, баранець звичайний, шейхцерія болотна. Серед угруповань Зеленої книги України - ценози латаття сніжно-білого, глечиків жовтих, старих соснових лісів зеленомохових та чорницевих.

Багатим і своєрідним є тваринний світ. Серед видів тварин, занесених до Червоної книги України - змієїд, орел-карлик, підорлик малий, журавель сірий, лелека чорний.

Природа цього краю потребує охорони та захисту. На проектованій території створено 26 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення. Колективом авторів пропонується створення національного природного парку «Мале Полісся». Закон України «Про природно-заповідний фонд України» визначає національні природні парки як природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. На національні природні парки покладається виконання таких основних завдань:

• збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів;

• створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об’єктів;

• проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;

 • проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
 • На території національних природних парків з урахуванням цінностей природних комплексів та об’єктів, їх особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням (заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, господарська зона).

  Створення національного природного парку «Мале Полісся» допоможе зберегти природу, регламентувати природокористування, відкриє значні можливості для проведення туризму та рекреації. 

  Закрыть

  Проект национального природного парка «Малое Полесье»

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.